LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Græsmarker

FMC leverer økonomiske og effektive produkter indenfor ukrudtsbekæmpelse til græsmarker. Produkterne beskytter og sikrer optimalt udbytte. FMC produkter til græsmarker er listet nedenfor.

Produkter til græsmarker

Ukrudtsmiddel Effektivt mod...
Glyfonova® 450 Plus Totalukrudtsmiddel
Harmony® SX® Skræppe, stor nælde, fuglegræs
   
Øvrige produkter Effektivt mod...
NovaBalance® Undgå kationantagonisme, sænk pH i sprøjtevand

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement 

 
Dansk Planteværn   We support Global Compact