Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Afgrøder Mindre anvendelsesområder

Mindre anvendelsesområder


Godkendelse til mindre anvendelse og OFF LABEL godkendelse

Med den nye pesticidforordning af 14. juni 2011 blev det muligt for FMC, at søge om en såkaldt godkendelse til mindre anvendelse for FMC produkter. Andre producentforeninger eller lignende, vil også kunne søge om, at få et FMC produkt godkendt til mindre anvendelse.

En godkendelse til mindre anvendelse gør det muligt, at anvende et bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på produktets egentlige etikette. Vælger man at bruge FMC produkter, via produktets godkendelse til mindre anvendelse, sker denne anvendelse på brugerens eget ansvar.

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen for mindre anvendelses følges.

FMC udarbejder vejledning og søger godkendelse til mindre anvendelse på brugerens vegne. FMC kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til mindre anvendelses for afgrøden følges.

Vejledning bygger på få forsøg og observationer

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, selv når vejledningen til mindre anvendelse følges.

FMC har som en service for brugerne, valgt at trykke godkendelsen til mindre anvendelse på produktets etikette. Herved er det ikke længere nødvendigt for brugeren, at printe godkendelsen ud. Dette ændrer dog ikke ved, at anvendelse af godkendelse til mindre anvendelse er på brugerens eget ansvar.

Tidligere hed godkendelsen OFF LABEL

I den gamle pesticidforordning før 14. juni 2011 kaldte man godkendelse til mindre anvendelse for off-label godkendelse.

En off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette. Landbrug og Fødevarer (tidl. Dansk Landbrug og andre interesseorganisationer har søgt om off-label godkendelser til en række afgrøder. Det er en betingelse for off-label anvendelse, at brugeren er i besiddelse af en off-label vejledning, som fås ved forhandleren eller ved henvendelse til indehaveren af off-label godkendelsen.

Off-label godkendelser på et givet middel bortfalder og skal genansøges, når midlet er blevet revurderet. Ligeledes bortfalder off-label godkendelsen, hvis godkendelsen af et middel ophører.

Følgende FMC-produkter har i øjeblikket godkendelser til mindre anvendelse:

(Anvendelse er på brugers eget ansvar)

 

Godkendelse af Glyfonova® 450 Plus til mindre anvendelse i buskfrugt og skovbrug
pdf Godkendelse af Glyfonova® 450 Plus til mindre anvendelse i skov, juletræer, pyntegrønt og læhegn
pdf Godkendelse af Glyfonova® 450 Plus til mindre anvendelse i lucerne
Godkendelse af Glyfonova® 360 SL til mindre anvendelse i buskfrugt og skovbrug
pdf Godkendelse af Glyfonova® 360 SL til mindre anvendelse i skov, juletræer, pyntegrønt og læhegn
pdf Godkendelse af Glyfonova® 360 SL til mindre anvendelse i lucerne
pdf Godkendelse af Glyfonova® 360 SL til mindre anvendelse i elefantgræs 
Godkendelse af Glyfonova® Plus til mindre anvendelse i buskfrugt og skovbrug
Godkendelse af Glyfonova® Plus til mindre anvendelse i juletræer 
Godkendelse af Glyfonova® Plus til mindre anvendelse i nordmannsgran og pyntegrønt 
pdf Godkendelse af Glyfonova® Plus til mindre anvendelse i lucerne 
pdf Godkendelse af Glyfonova® 480 til mindre anvendelse i lucerne 
Godkendelse af Foxtrot® til mindre anvendelse i bekæmpelse af flyvehavre, almindeligt rapgræs, vindaks og agerrævehale i rajgræs, hundegræs og strandsvingel til frøavl
Godkendelse af Cuadro® 25 EC til mindre anvendelse i engrapgræs, stivbladet svingel og rajsvingel
pdf Godkendelse af Reactor® 360 CS til mindre anvendelse i sukker-, energi- og foderroer 

 

Følgende FMC-produkter har i øjeblikket off-label godkendelser:

(Anvendelse er på brugers eget ansvar)

 

Off-label godkendelse af Glyfonova® 360 SL til ukrudtsbekæmpelse i nordmannsgran og pyntegrønt ved hhv. bredsprøjtning i april/maj inden kulturens udspring og til afskærmet sprøjtning april-oktober 
Off-label godkendelse af Glyfonova 360® SL til ukrudtsbekæmpelse i aronia, blåbær, ribs, solbær og stikkelsbær 
Off-label godkendelse af Glyfonova 360® SL til juletræer 
Off-label godkendelse af Glyfonova® Plus til ukrudtsbekæmpelse i nordmannsgran og pyntegrønt ved hhv. bredsprøjtning i april/maj inden kulturens udspring og til afskærmet sprøjtning april-oktober 
Off-label godkendelse af Glyfonova Plus til ukrudtsbekæmpelse i aronia, blåbær, ribs, solbær og stikkelsbær 
Off-label godkendelse af Glyfonova Plus til juletræer 
Off-label godkendelse af Rubric® til bekæmpelse af svampesygdomme i vinterspelt

 

Som det fremgår har FMC produkter, som både har en godkendelse til mindre anvendelse og en off-label godkendelse. Er der trykt en godkendelse til mindre anvendelse på etiketten, behøver du ikke foretage dig noget. Er det en ældre etikette uden godkendelse til mindre anvendelse skal du printe off-label godkendelsen og have liggende ved din sprøjtejournal.Produkter

Teknisk service

Seneste artikler

 

Gode råd om aktuelle produkter
Superliga-landmandsmøde i Odense
Tak for besøget
Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik