Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Afgrøder Raps Vårraps

Vårraps


FMC leverer økonomiske og effektive produkter indenfor svampe-, ukrudts- og skadedyrsbekæmpelse til vårraps. Produkterne beskytter og sikrer optimalt udbytte af vårrapsen. FMC produkter til vårraps er listet nedenfor.


Produkter til vårraps

Svampemiddel Effektivt mod...
Azaka® Storknoldet knoldbægersvamp, alternaria
Riza® 200 EC Storknoldet knoldbægersvamp, skulpesvamp, gråskimmel
   
Ukrudtsmiddel Effektivt mod...
Glyfonova® 450 Plus Totalukrudtsmiddel
   
Skadedyrsmiddel Effektivt mod...
Avaunt® Glimmerbøsser
Nexide® CS Rapsjordlopper, glimmerbøsser, skulpesnudebiller
   
Øvrige produkter Effektivt mod...
NovaBalance® Undgå kationantagonisme, sænk pH i sprøjtevand

Etiketter
pdf Avaunt®
pdf Azaka® 
pdf Glyfonova® 450 Plus
pdf Nexide® CS
pdf NovaBalance®
pdf Riza® 200 EC

Teknisk service

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies.Read more about these cookies.

Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik