Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Afgrøder Raps Vårraps

Vårraps


FMC leverer økonomiske og effektive produkter indenfor svampe-, ukrudts- og skadedyrsbekæmpelse til vårraps. Produkterne beskytter og sikrer optimalt udbytte af vårrapsen. FMC produkter til vårraps er listet nedenfor.


Produkter til vårraps

Svampemiddel Effektivt mod...
Azaka® Storknoldet knoldbægersvamp, alternaria
Riza® 200 EC Storknoldet knoldbægersvamp, skulpesvamp, gråskimmel
   
Ukrudtsmiddel Effektivt mod...
Glyfonova® 450 Plus Totalukrudtsmiddel
   
Skadedyrsmiddel Effektivt mod...
Avaunt® Glimmerbøsser
Nexide® CS Rapsjordlopper, glimmerbøsser, skulpesnudebiller
   
Øvrige produkter Effektivt mod...
NovaBalance® Undgå kationantagonisme, sænk pH i sprøjtevand

Etiketter
pdf Avaunt®
pdf Azaka® 
pdf Glyfonova® 450 Plus
pdf Nexide® CS
pdf NovaBalance®
pdf Riza® 200 EC

Teknisk service

Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik