Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Om FMC Historie Produktudvikling

Produktudvikling


Fra kemikalieproducent til leverandør af egne innovative brugsfærdige produkter til landmanden.

 

I 1990’erne satte Cheminova for alvor fokus på at udvikle egne brugsfærdige produkter til landbruget. I begyndelsen var det produkter, der svarede til dem, landmanden kendte i forvejen.

 

Gradvist er Cheminovas forretning i højere grad kommet til at hvile på innovative differentierede produkter, baseret på kendte aktivstoffer. Det er brugsfærdige produkter, der er tilpasset landmandens behov og derved skaber værdi for Cheminovas kunder.

 

Mindre indhold af traditionelle organiske opløsningsmidler, har været et væsentligt element i udviklingen af mere effektive, brugervenlige og miljøvenlige produkter, der efterspørges af landmænd overalt i verden.

 

Med flere aktivstoffer til rådighed er produkter med nye kombinationer af to eller flere aktivstoffer et vækstområde, hvor Cheminovas produkter kan målrettes optimal afgrødebeskyttelse med færre sprøjtninger.

 

Hensynet til miljø, arbejdsmiljø og bedre målrettet effekt håndteres gennem en innovativ tilgang til udviklingen af nye løsninger, både hvad angår kemiske processer og brugsprodukternes indhold.Læs mere

 This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies.Read more about these cookies.

Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik