Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Om FMC Historie Teknologi og miljø

Teknologi og miljø


Samfundets interesse for miljøbeskyttelse stiger, og Cheminova optimerer produktionsteknologi og etablerer miljøanlæg.

 

Cheminovas produktion og udvikling er karakteriseret ved løbende teknologisk udvikling og udvidelse af kapaciteten på produktionsanlæggene.

 

Denne udvikling tog fart i 1970'erne, hvor også produkttræet for organophosphat-insektmidlerne blev udbygget. Produktionsprocesserne blev mere raffinerede med produktion i lukkede systemer, kontinuert produktion og dedikerede anlæg. På den måde blev der sikret stor kapacitet og produktionssikkerhed.

 

I midten af 1970’erne oprettede Cheminova en forskningsafdeling med det formål at identificere og udvikle nye molekyler - både mellemprodukter og aktivstoffer. Det lykkedes ikke at lancere helt nye aktivstoffer, men aktiviteterne lagde grunden til den senere udvikling af blandt andet verdens mest aktive pyrethroid, gamma-cyhalothrin.

 

I løbet af 1980’erne etablerede Cheminova et stort biologisk rensningsanlæg, der nedbragte udledningen af især phosphorholdige forbindelser i spildevandet markant. Desuden blev et luftforbrændingsanlæg taget i brug. Procesluften behandles ved høj temperatur og vaskes, inden den forlader skorstenen. Virksomheden opnåede en total miljøgodkendelse i 1988. 

 

Læs mere

 This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies.Read more about these cookies.

Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik