Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Om FMC Værdier, mission og vision

Værdier, mission og vision


Vores værdier

 

Vores værdier er udtryk for den adfærd, vi ønsker at fremme i virksomheden. Der er fem værdier. Vi bruger dem i hverdagen, når vi stræber efter at nå vores mål og efter at skabe en arbejdsplads, vi alle kan være stolte af.

 

 

Vi når ambitiøse mål

Det er vores aktiviteter, der driver FMC Agricultural Solutions. Vi sætter ambitiøse mål for os selv, og vi stræber efter de allerbedste resultater. Vi erkender, at det ikke altid er muligt for os at nå målet, men vi yder altid vores bedste i forsøget.

 

Vi er innovative

Innovation betyder at bringe ny viden i anvendelse. Vi bruger ny viden i vores produkter og i vores arbejdsprocesser. Selv gode produkter og processer kan og skal forbedres over tid. Det kræver af os, at vi er dynamiske, fleksible og parate til forandring.

 

Vi beslutter og vi handler

Fremskridt og resultater kræver beslutning og handling. Beslutninger skal være baseret på den bedste tilgængelige viden, og vi skal handle ansvarligt inden for de rammer, vi har. Vi stiller krav til hinanden om at få taget de nødvendige beslutninger og om at få iværksat de nødvendige handliger.

 

Vi anerkender resultater

Gode resultater forbedres ved anerkendelse af den indsats, der ligger bag. Vi giver udtryk for vores anerkendelse i stort og småt. Målene for enkeltpersoner og grupper skal være klare, og de forventede resultater skal være veldefinerede og kendte.

 

Vi viser samfundsansvar

Vi driver virksomhed på en ansvarlig måde, som det er defineret i vores ”Kodeks for forretningsprincipper”. Vores aktiviteter skal være i overensstemmelse med disse principper. Vi erkender, at verden ikke er perfekt, men vi bidrager til at forbedre vilkårene for mennesker og miljø ved at fastsætte og overholde standarder.

 

 

Vores mission

 

Vi bidrager til at forbedre livsbetingelserne for verdens befolkning ved at levere produkter, som forøger udbyttet og kvaliteten af landbrugets afgrøder, så verdens fødevarebehov kan dækkes.

 

 

Vores vison

 

Vi skaber resultater for vore kunder som global, bæredygtig og innovativ leverandør af et bredt program af kvalitetsprodukter til plantebeskyttelse.
 
Værdiskabelsen skal være på højde med de bedste blandt tilsvarende virksomheder til gavn for alle interessenter.


Produkter

Afgrøder

 

Teknisk service

Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik