Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Produkter Mikronæringsstoffer Boson

Boson


Bortilførsel til raps og roer

Boson er mikro- og makronæringsstoffer til raps og roer, der sikrer optimal næringsstofbalance.

Boson indeholder (g./l.):
Bor (B) 73,0
Svovl (S) 148,0
Molybdæn (Mo) 2,0
Magnesium (Mg) 32,0
Kvælstof (N) 32,0
Mangan (Mn) 22,0
Zink (Zn) 2,0
 

Boson produktinformation
Aktivstof  
Formulering  
Emballage  
Dosering  
Resistensklasse  
Registreringsnummer  

 

Bor, svovl og mangan er et vigtige næringsstoffer ved rapsdyrkning. Ved tilførsel af Boson dækkes planternes behov og sikrer et højt udbytte.

Molybdæn spiller også en central rolle i olieproduktionen i rapsfrøet, og tilførsel af molybdæn forøger olieprocenten med 1-2%.

Boson føres i følgende emballage størrelser: 10l. 


Aktuelle artikler

 

Øget udbytte - nyt værktøj til vinterraps

I jagten på at nå stadig større udbytte i vinterraps, justeres alle "maskinens håndtag" løbende. Men et større udbytte kræver indimellem brug af nyt værktøj, og måske kan bredspektrede bladgødskningsmidler kan udfylde denne plads?


 

FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

Produktinformation
Etiket 
Sikkerhedsdatablad 
pdf Produktblad 

Teknisk service

Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik