Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Produkter Mikronæringsstoffer Hi-Phos

Hi-Phos


Undgå fosformangel i afgrøderne

Hi-Phos er hjælp til selvhjælp i planten, der sikrer synkroniseret tilførsel af fosfor. 

Hi-Phos indeholder (g./l.):
Fosfor (P) 192,0 
Kalium (K) 62,0
Magnesium (Mg) 48,0

Hi-Phos produktinformation
Aktivstof  
Formulering  
Emballage  
Dosering  
Resistensklasse  
Registreringsnummer  

 

Hi-Phos kan anvendes i alle afgrøder og bruges særligt i vintersædsafgrøder til at starte væksten i det tidlige forår, hvor rødderne har svære vækstbetingelser i den kolde våde jord (kulde-induceret fosformangel).

Hvis jorden har et fosfortal (< 2) og/eller en pH-værdi udenfor intervallet pH 6-7, har planterne svært ved at komme i vækst om foråret. Planterne vil, med tilførsel af Hi-Phos, opnå en hurtigere start, der sikrer det potentielle udbytte.

Hi-Phos leveres i emballagestørrelse: 10l.

 


 

FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her


Produktinformation
 Etiket
 Sikkerhedsdatablad

Teknisk service

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies.Read more about these cookies.

Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik