Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Produkter Øvrige produkter All Clear™ Extra

All Clear™ Extra


Effektiv rengøring af sprøjteudstyr

All Clear™ Extra er et effektivt rengøringsmiddel til sprøjter. En grundig rengøring af sprøjten med All clear™ Extra sikrer, at sprøjteudstyret er fuldstændig rengjort for uønskede aktivstoffer. Dermed kan sprøjteudstyret anvendes til sprøjtearbejde i andre afgrøder.

Produktegenskaber

 • Sikker og grundig rengøring af sprøfteudstyr
 • Optimerer pH-værdien i vaskevandet
 • Øget opløselighed af oliefilm og SU-produkter
 • Indkapsler uønskede partikler og sikrer nem udskyldning
 • Minimal skumdannelse
 • Ikke korrogerende på sprøjteudstyret
 • Vaskevandet med All Clear™ Extra er skånsomt overfor netop behandlet afgrøde.
All Clear Extra produktinformation
Emballage 5 l
Dosering ved rengøring af sprøjter 0,5 l / rengøring
Dosering ved rengøring af dyser, filtre og sier 50 ml / 10 l vand

Anvendelse

Anbefaling til indvendig og udvendig rengøring af sprøjteudstyr.

Bemærk! Husk aktivér alle haner og ventiler. Hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses.

 1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske
 2. Straks efter endt sprøjtning skylles sprøjten med ca 1/3 af det rene vand. Skyllevandet sprøjtes udover den afgrøde, der lige er behandlet
 3. Fyld næste 1/3 rent vand i tanken og tilsæt 0,5 liter All Clear™ Extra. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Udsprøjt skylle/vaskevandet over den afgrøde der lige er behandlet.
 4. Skyl tanken grundigt med sidste 1/3 rent vand og sprøjt skyllevandet udover den afgrøde der lige er behandlet. Evt. åbnes bundproppen og tanken tømmes helt i marken.
 5. Udvendig rengøring af sprøjte og traktor kan ske i marken (der vælges et nyt sted hver gang og pas på afstand til dræn, åbent vand og brønde til drikkevand). Rengøringen kan også ske hjemme på en plads med opsamling af vaskevand enten i gyllebeholder eller separat beholder. En uvasket sprøjte skal opbevares under tag, eller i marken på det areal der lige er behandlet.
 6. Dyser, filtre og sier kan afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml All Clear™ Extra pr. 10 liter vand.


Virkemåde

All Clear™ Extra er udviklet, så det giver den bedste rengøring af sprøjteudstyret. Vaskevandet med All Clear™ Extra kan sprøjtes udover den afgrøde, der lige er blevet behandlet. All Clear™ Extra indeholder følgende stoffer:

Spredemiddel (sulfo): Nedsætter overfladespændingen, som derved gør det muligt for vaskevandet at trænge ind i de små lommer og sprækker, der findes rundt omkring i sprøjteudstyret. Haner, ventiler og pakninger påvirkes, så de er lettere at betjene efter en rengøring.

Monoethanolamin: Hæver pH i vaskevandet, hvorved opløseligheden af oliefilm og andre belægninger med sprøjtemidler øges. Den højere pH er desuden vigtig for at nedbryde og udvaske sulfonylureaprodukter.

Sequestranter: Indkapsler frigjorte aktivstoffer/partikler, så de ikke sætter sig andre steder, men skylles ud af sprøjten.Produktinformation
pdf Etiket
pdf Sikkerhedsdatablad
pdf Produktblad

Teknisk service

Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik