Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Produkter Øvrige produkter NovaBalance®

NovaBalance®


Balanceret sprøjtevand

NovaBalance® er et effektivt additiv, som regulerer sprøjtevæskens pH-værdi. Følsomme planteværnsprodukter nedbrydes ved høje pH-værdier. Ved at tilsætte NovaBalance® optimeres pH i sprøjtevæsken, så aktivstofferne beskyttes bedst muligt.

Produktegenskaber

  • Effektforstærkende middel til sprøjtevand

  • Regulerer og sikrer optimal pH værdi

  • Koncentreret. Kun 0,5 – 2,5 l per 1.000 l sprøjtevand

  • Afhjælper hårdt sprøjtevand

  • Beskytter aktivstofferne i sprøjtevæsken

  • Intelligent beskyttelse af glyphosatmolekylet

  • Forbedrer effekt af hormonmidler, pyrethroider og roeherbicider.
NovaBalance® produktinformation
Emballage 5 l
Dosering Op til 2,5 l pr 1000 l sprøjtevand

Anvendelse

Forsøg udført på Flakkebjerg i 2014 har vist, at effekten af MCPA kan forbedres markant ved tilsætning af NovaBalance®. NovaBalance® kan anvendes som additiv sammen med Kemifam® Power / Betanal® Power for at imødegå eventuelle udfældninger. NovaBalance® er den intelligente beskyttelse af glyphosatmolekylet i din sprøjtetank. Pyrethroider er følsomme overfor høj pH-værdi i sprøjtevæsken. NovoBalance® sikrer optimal og balanceret pH-værdi.

Virkemåde

NovaBalance® er et additiv, der neutraliserer den uønskede effekt af hårdt vand. NovaBalance® er et chelaterende, kompleksbindende og pH-regulerende middel, der blødgør og forbedrer vand-kvaliteten til sprøjtebrug i forbindelse med Glyfonova®-sprøjtning eller sprøjtning med andre glyphosat-produkter.


Doseringer

Problem Dosis Tid
Udfældning af Kemifam/Herbasan/Betanal Power i forbindelse med ukrudtssprøjtning i roer. 2 L NovaBalance®/1000 l. sprøjtevand NovaBalance® skal tilsættes vandet FØR kemikalier fyldes på

Bemærkninger:

Udfældningsproblemerne er størst i områder med hårdt vand.

NovaBalance® neutraliserer uønsket pH-forøgelse, for eksempel som følge af brug af bor-holdige produkter. Visse planteværnsmidler som for eksempel Mavrik®2F er følsomme overfor højt pH i sprøjtevæsken.

Problem Dosis Tid
Basisk hydrolyse af planteværnsmidler, der er følsomme overfor højt pH. Visse pyrethroider nedbrydes hurtigere i højt pH. 2 L NovaBalance®/1000 l. sprøjtevand NovaBalance® skal tilsættes vandet FØR kemikalier fyldes på

Bemærkninger:

Ved tilsætning af borholdige produkter hæves pH i sprøjtevandet til et niveau, der kan være kritisk for følsomme planteværnsmidler.

Kemifam® Power / Betanal® Power er registrerede varemærker hos Bayer Crop Sciences, Mavrik® 2F er registret varemærke hos Adama.


Aktuelle artikler

Syre hæver effekt af visse sprøjtemidler

Nogle sprøjtemidlers effekt påvirkes af sprøjtevandets pH eller hårdhed, og bør tilsættes surhedsregulerende midler.

NovaBalance® – balance i sprøjtevandets kvalitet

I England knytter man ordet "waterconditioner" til NovaBalance®. Men at finde en dækkende dansk oversættelse er ikke muligt...


 

FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

Produktinformation
Etiket 
Sikkerhedsdatablad 
pdf Produktblad 
Se video på Youtube

Teknisk service

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies.Read more about these cookies.

Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik