Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Produkter Udgåede produkter

Udgåede produkter


Etiketter til udgåede produkter

I en periode efter registreringsophør kan det være relevant at kunne downloade etiketter og sikkerhedsdatablade.

Et produkt udgår, når registreringen ikke længere kan opretholdes. Det medfører normalt et salgsforbud af produktet. Miljøstyrelsen giver ofte landbruget ret til at anvende det udgåede produkt i en tidsbegrænset periode efter salgsforbuddet.

Det er brugerens ansvar at kontrollere, at det udgåede produkt anvendes i hht. Miljøstyrelsens krav og restriktioner om tilbagetrækning af produktet. 

Status over planteværnsprodukter registrering og anvendelse

Planteværnsprodukter med anvendelsesforbud

FMC udgåede produkter, der må anvendes

Produktet Riza® forhandles ikke længere af FMC. Grovvarehandlen kan stadig forhandle produktet, og landmanden kan stadig anvende produktet efter de retningslinjer, der er beskrevet på etiketten og i sikkerhedsdatabladet.

FMC udgåede produkter, der IKKE må anvendes:
Produktet Pelican® forhandles ikke længere af FMC og må ikke længere anvendes. Pelican® er på Miljøstyrelsens liste over 880 midler med anvendelsesforbud.

Produktet Danadim® Progress forhandles ikke længere af FMC og må ikke længere anvendes.



Afgrøder

 

Teknisk service

Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik