Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Produkter Udgåede produkter Absolute® 5

Absolute® 5


Ukrudtsbekæmpelse om efteråret i vintersæd

Absolute®5 bekæmper efterårets problemukrudt i vintersæd

Produktegenskaber

  • Bekæmper bredbladet ukrudt

  • Bekæmper de vigtigste græsser

  • Færdig formuleret produkt (flupyrsulfuron+diflufenican)

  • Godkendt til alle fire kornarter og kan bruges på alle jordtyper

  • Giver mulighed for sikker bekæmpelse af agerrævehale i vinterbyg

  • Kombination af jord- og bladvirkning

  • Blandbart og letopløseligt granulat.

 

Absolute® 5 produktinformation
Aktivstof 417 g/kg diflufenican + 83 g/kg flupyrsulfuron-methyl
Formulering Vandispergerbart granulat (WG)
Emballage 450 g
Dosering 60 g/ha
Resistensklasse HRAC: B + F1
Registreringsnummer 3-170

Anvendelse

Absolute®5 må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i vinterhvede, vinterrug, vinterbyg og triticale.

Virkemåde

Absolute® 5 indeholder to aktivstoffer, flupyrsulfuron, en sulfonylurea, der hæmmer celledelingen i vækstpunkterne og diflufenican, et anilid herbicid, der hæmmer carotenoid biosynthesen i ukrudtet og dermed afbryder fotosyntesen. Begge aktivstoffer optages både gennem bladene og rødderne. Den optimale effekt opnås på saftspændte ukrudtsplanter med 1-3 løvblade i god vækst. Optagelsen gennem rødderne fremmes, når jorden er fugtig. Varighed af virkning er længst ved lav jord temperatur. Diflufenican delen danner en slags film på jordoverfladen, hvorfra det optages ved fremspiring af nyt ukrudt. Synlig effekt fra diflufenicanen kan observeresefter 2-5 dage som afblegning, hvidfarvning og afsvidning af ukrudtet. Sulfonylureadelens virkning ses primært ved vækststandsning og hæmning af ukrudtets vækstpunkter, planterne ser ”flade” ud, bliver gulfarvede for til sidst at visne, effekten ses om efteråret ofte først efter 3-6 uger. Effekt på græsserne ses bedst ved at trække i topskuddet, som løsnes efter påvirkning. Nyfremspiret ukrudt kan se upåvirket ud for så senere at antage de samme symptomer som sprøjtet ukrudt. 

FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

Produktinformation
pdf Etiket 
pdf Sikkerhedsdatablad 

Teknisk service

Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik