Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Produkter Udgåede produkter Glyfonova® 360 SL

Glyfonova® 360 SL


Miljøstyrelsen har forbudt anvendelse og opbevaring af Glyfonova 360 SL pr. 31. december 2017


Den klassiske formulering af glyphosat 

Glyfonova® 360 SL indeholder: 360 g./l. glyphosat.

I områder med hårdt sprøjtevand opnås effektforbedring ved at tilsætte NovaBalance®. Ved brug af NovaBalance® sænkes pH i sprøjtevæsken, og binding af bl.a. Ca++ og Mg++ til glyphosatmolekylet forhindres.

Glyfonova® 360 SL information
Emballage størrelser: 20l. og 640l.
Registreringsnummer: 11-7


Mindre anvendelses godkendelser for Glyfonova® 360 SL

  Dosering l/ha  Begrænsninger
Aronia, blåbær, ribs, solbær og stikkelsbær 3,0

Op til 3 sprøjtninger fra bladfald til beg.

Blomstring året efter.

Nordmannsgrankulturer til juletræer og pyntegrønt 0,5 - 1,5

Op til 3 sprøjtninger pr. sæson

Bredspredt før knopbrydning.

Nordmannsgrankulturer til juletræer og pyntegrønt 0,75 -1,5 Afskærmet sprøjtning i perioden 1. april – 1. oktober.
Lucerne 0,75-1,0 En behandling pr. sæson. Bekæmpelse af enårig rapgræs om efteråret i lucerne i perioden efter sidste slæt, hvor afgrøden ikke har væsentlig genvækst. Normalt 1-2 uger efter slæt eller efter den første frost, hvor lucernen går ud af vækst.
Nordmannsgran, nobilis, bøg, eg og ask Op til 2,0 Sprøjtningen udføres inden der er tegn på knopbrydning.
Nordmannsgran over toppen 0,3 Fra skudbrydning til omkring 1. juli
Nordmannsgran over toppen 0,6  Fra 1. juli og resten af granernes vækstperiode
Elefantgræs 3,0 Maksimalt 2 behandlinger pr. sæson. Alm. marksprøjte, 150-200 l vand/ha, medium eller grov dråbestørrelse i perioden fra bladfald til begyndende vækst det efterfølgende år.


Ansvar for mindre anvendelse og vejledning:
Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel i en afgrøde af mindre betydning, og som ikke nødvendigvis er nævnt på midlets etikette.


Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar
Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til mindre anvendelse følges. Cheminova kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.


Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle træarter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse. 


 

FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

Produktinformation
pdf Etiket
Sikkerhedsdatablad
Godkendelse i aronia, blåbær, ribs, solbær og stikkelsbær 
Godkendelse i buskfrugt og skovbrug 
pdf Godkendelse i skov, juletræer, pyntegrønt og læhegn
pdf Godkendelse i lucerne 
pdf Godkendelse i elefantgræs

Teknisk service

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies.Read more about these cookies.

Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik