Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Produkter Ukrudtsmidler Centium® 36 CS

Centium® 36 CS


Original mikrokapsel-teknologi imod ukrudt

Centium® 36 CS bekæmper tokimbladet ukrudt i en lang række bredbladede afgrøder bl.a. vinterraps, roer, kartofler og spinat.

Produktegenskaber

  • Maksimal effekt mod ukrudt i vinterraps

  • Formuleret i en moderne mikrokapsel, der beskytter afgrøden

  • Meget høj effekt imod hyrdetaske og fuglegræs (også SU-resistent)

  • Høj effekt imod burresnerre, storkronet ærenpris og rød tvetand

  • Registreret til mindre anvendelse i 18 forskellige afgrøder

  • Registreret til mindre anvendelse efter rapsens fremspriring 

  • Høj effekt imod enårig rapgræs.

 Centium® 36 CS produktinformation
Aktivstof 360 g/l clomazon
Formulering Mikrokapselsuspension (CS)
Emballage 1 l og 5 l
Dosering 0,25 l/ha
Resistensklasse HRAC: F4
Registreringsnummer 421-2

Anvendelse

Centium® 36 CS må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps, kartofler, ærter og gulerødder.

Virkemåde

Clomazon optages i spiringsfasen via kimstængel og rodnet, hvor det påvirker dannelsen af klorofyl og andre pigmenter. På denne måde blokeres for fotosyntesen i følsomme planter. Ukrudtsplanterne dør i spiringsfasen eller umiddelbart efter fremspirigen. Påvirkede ukrudtsplanter bliver kraftigt afblegede. Kulturplanter kan ligeledes blive påvirket af clomazon, men er i stand til at gendanne klorofyl i de afblegede områder. Derfor bliver de afblegede blade grønne og fuldt funktionsdygtige igen. 

FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

Produktinformation
pdf Etiket
pdf Sikkerhedsdatablad
pdf Mindre avendelse i bederoer til foder og konsum Miljøstyrelsen
pdf Mindre anvendelse i bladbeder
pdf Mindre anvendelse i blomsterfrø
pdf Mindre anvendelse i gulerødder
pdf Mindre anvendelse i pastinak og persillerod
pdf Mindre anvendelse i vinterraps
pdf Mindre anvendelse i gul sennep
pdf Mindre anvendelse i hestebønner
pdf Mindre anvendelse i hvidkål
pdf Mindre anvendelse i kinesisk kål
pdf Mindre anvendelse i kørvel
pdf Mindre anvendelse i olieræddike
pdf Mindre anvendelse i skozonerrod
pdf Mindre anvendelse i spinat
pdf Mindre anvendelse i urtechrysantemum
pdf Mindre anvendelse i vårraps
pdf Mindre anvendelse i persille

Teknisk service

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies.Read more about these cookies.

Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik