Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Produkter Ukrudtsmidler Express® Gold SX®

Express® Gold SX®


Basismiddel til bekæmpelse af bredbladet ukrudt

Express® Gold SX® er et bredtvirkende og samformuleret ukrudtsmiddel til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i korn uden udlæg.

SX®-teknologi sikrer fuldstændig opløsning af aktivstoffet, hurtig optagelse af aktivstoffet i ukrudtet og lettere rengøring af sprøjtetanken.

Produktegenskaber

  • Baseret på den unikke SX®-teknologi

  • Samformuleringen sikrer optimal synergieffekt af aktivstofferne

  • Høj effekt imod tokimbladet ukrudt i korn uden udlæg

  • God virkning på bl.a. hvidmelet gåsefod, agerstedmoder, storke/hejrenæb og lægejordrøg

  • Lavdosis-produkt

  • Effektiv ved lave temperaturer

  • Robust blandingspartner.

Express® Gold SX® produktinformation
Aktivstof 222 g/kg tribenuron-methyl + 111 g/kg metsulforon-methyl
Formulering Vanddispergerbart granulat (WG)
Emballage 100 g 
Dosering 18 g/ha
Resistensklasse HRAC: B
Registreringsnummer 3-182

Anvendelse

Express® Gold SX® er et selektivt systemisk herbicid, som bekæmper en lang række problematiske ukrudtsarter i korn.

Virkemåde

Express® Gold SX® optages primært via bladene. Herefter bliver midlet transporteret ud mod blad- og skudspidserne, hvorefter produktionen af tre vigtige aminosyrer ophører. Dette skyldes, at et bestemt enzym (acetolactace synthasen (ALS)) blokeres.

  

FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

Produktinformation
pdf Etiket 
pdf Sikkerhedsdatablad 
pdf Produktblad (vår)
pdf Produktblad (vinter)

Teknisk service

Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik