Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Produkter Ukrudtsmidler Harass®

Harass®


Sikker ukrudtsbekæmpelse i majs

Harass® er et letopløseligt minimiddel, der sikrer bekæmpelse af vanskelige ukrudtsarter i majs og øger effekten i det samlede program.

Produktegenskaber

  • Letopløseligt minimiddel

  • Højkoncentreret (750 g/kg aktivstof)

  • Sikker effekt imod bl.a. storkenæb og korsblomstret ukrudt

  • Effektiv bekæmpelse af fuglegræs, hyrdetaske, kamiller, fersken-, snerle- og vejpileurt

  • Kan og må anvendes i sekvens med MaisTer®

  • Der går lang tid, før majs er i stand til at konkurrere imod ukrudt

  • Majs er følsom overfor konkurrence i etableringen.

 

Harass® produktinformation
Aktivstof 750 g/kg thifensulfuron-methyl
Formulering Vanddispergerbart granulat
Emballage 100 g
Dosering 7,5 g/ha
Resistensklasse HRAC: B
Registreringsnummer 11-60

Anvendelse

Harass® må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i fodermajs.

Virkemåde

Harass®  er et systemisk virkende bladherbicid. Aktivstoffet er et sulfonylurea-middel og virker som en ALS hæmmer. Det medfører, at planten ikke kan producere vigtige aminosyrer. Væksten i følsomme ukrudtsarter påvirkes indenfor få timer efter sprøjtning, men der kan gå flere dage, før der ses visuelle påvirkninger af planten. Symptomerne ses først som en gulfarvning af de øverste meristemer på planten, herefter spreder symptomerne sig til resten af planten. Under perfekte forhold vil ukrudtet visne i løbet af 3 uger, men der kan gå op til 6 uger før den fulde effekt kan ses. 

FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

Produktinformation
pdf Etiket
pdf Sikkerhedsdatablad
pdf Produktblad

Teknisk service

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies.Read more about these cookies.

Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik