Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Produkter Ukrudtsmidler Harmony® SX®

Harmony® SX®


OBS!

Harmony® SX® ændrer navn til Harmony® 50 SX®

Produktet udgår ikke af markedet.

Produktet Harmony® SX® skifter navn til Harmony® 50 SX®. Produkter med etiketten Harmony® SX® kan lovligt opbevares og anvendes frem til 1. december 2019. Det er kun navnet, der ændres. Produktet ændres ikke, produktet er det samme som altid. 

Læs mere om nye produktnavne her: OBS! Nye produktnavne

 

Ukrudtsmiddel til græs, korn og majs

Harmony® SX® er en vigtig blandingspartner til ukrudtsbekæmpelse i majs.

SX®-teknologi sikrer fuldstændig opløsning af aktivstoffet, hurtig optagelse af aktivstoffet i ukrudtet og lettere rengøring af sprøjtetanken.

Produktegenskaber

  • Formuleret med SX®-teknologi

  • Letopløseligt minimiddel

  • Sikker effekt imod bl.a. storkenæb og korsblomstret ukrudt

  • Kan og må anvendes i sekvens med MaisTer® 

  • Der går lang tid, før majs er i stand til at konkurrere imod ukrudt

  • Majs er følsom overfor konkurrence i etableringen

  • Effektiv bekæmpelse af fuglegræs, hyrdetaske, kamiller, fersken-, snerle- og vejpileurt.

Harmony® SX® produktinformation
Aktivstof 500 g/kg thifensulfuron-methyl
Formulering Vanddispergerbart granulat (WG)
Emballage 100 g
Dosering 15 g/ha
Resistensklasse HRAC: B
Registreringsnummer 3-169

Anvendelse

Harmony® SX® må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden udlæg, samt i lucerne, græs, kløvergræs og fodermajs når majsen har 2-8 blade.

Virkemåde
Harmony® SX®  er et systemisk virkende bladherbicid. Aktivstoffet er et sulfonylurea-middel og virker som en ALS hæmmer. Det medfører, at planten ikke kan producere vigtige aminosyrer. Væksten i følsomme ukrudtsarter påvirkes indenfor få timer efter sprøjtning, men der kan gå flere dage, før der ses visuelle påvirkninger af planten. Symptomerne ses først som en gulfarvning af de øverste meristemer på planten, herefter spreder symptomerne sig til resten af planten. Under perfekte forhold vil ukrudtet visne i løbet af 3 uger, men der kan gå op til 6 uger før den fulde effekt kan ses.

  

FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

Produktinformation
pdf Etiket
pdf Sikkerhedsdatablad
pdf Produktblad
pdf Mindre anvendelse i sukkermajs
pdf Mindre anvendelse i urtekrysantemum
pdf Mindre anvendelse i elefantgræs

Teknisk service

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies.Read more about these cookies.

Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik