Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Produkter Ukrudtsmidler Harmony® Plus SX®

Harmony® Plus SX®


OBS!

Harmony® Plus SX® ændrer navn til Harmony® Plus 50 SX®

Produktet udgår ikke af markedet.

Produktet Harmony® Plus SX® skifter navn til Harmony® Plus 50 SX®. Produkter med etiketten Harmony® Plus SX® kan lovligt opbevares og anvendes frem til 1. december 2019. Det er kun navnet, der ændres. Produktet ændres ikke, produktet er det samme som altid. 

Læs mere om nye produktnavne her: OBS! Nye produktnavne


Bekæmper snerlepileurt og andre pileurtarter

Harmony® Plus SX® er et bredtvirkende ukrudtsmiddel til bekæmpelse af to-kimbladede ukrudtsarter især i vårsæd med og uden udlæg. Harmony® Plus SX® er meget effektiv mod snerlepileurt og andre pileurter.

Produktegenskaber

  • God og bred løsning

  • Letopløselig tablet-formulering

  • Synergitisk virkning af 2 aktivstoffer

  • Skånsom overfor græsudlæg

  • Forstærket effekt på pileurtarter

  • Perfekt blandingspartner til ukrudtsbekæmpelse i vårsæd

  • Ingen restriktioner på halmanvendelse

 

Harmony® Plus SX® produktinformation
Aktivstof 222 g/kg tribenuron + 111 g/kg metsulforon
Formulering Brusetablet
Emballage 10 tabletter
Dosering 2,4 tabletter/ha
Resistensklasse HRAC: B
Registreringsnummer 3-156

Anvendelse

Harmony® Plus SX® må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden græsudlæg.

Virkemåde

Harmony® Plus SX® optages hurtigt og transporteres til planternes celler. På følsomt ukrudt stoppes dannelsen af livsvigtige aminosyrer, så væksten standser efter få timer, planterne ophører med at optage vand og næring. Synlige symptomer kommer først senere efter 1-3 uger. Først ses gulfarvning af hjerteskudet/vækstpunktet, derefter bliver ukrudtsplanterne slappe og visner væk. Nedvisningen går stærkest under tørre, varme forhold. Harmony® Plus SX® har bedst virkning ved temperaturer på > 10–12°C. 

FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

Produktinformation
pdf Etiket 
pdf Sikkerhedsdatablad 

Teknisk service

Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik