Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Produkter Ukrudtsmidler Harmony® Plus

Harmony® Plus


Bekæmper snerlepileurt og andre pileurtarter 

Harmony® Plus er et bredtvirkende ukrudtsmiddel til bekæmpelse af to-kimbladede ukrudtsarter især i vårsæd med og uden udlæg. Harmony® Plus er meget effektiv mod snerlepileurt og andre pileurter.

Produktegenskaber

  • God og bred løsning

  • Letopløselig tablet-formulering

  • Synergitisk virkning af 2 aktivstoffer

  • Skånsom overfor græsudlæg

  • Forstærket effekt på pileurtarter

  • Perfekt blandingspartner til ukrudtsbekæmpelse i vårsæd

  • Ingen restriktioner på halmanvendelse

 

Harmony® Plus produktinformation
Aktivstof 222 g/kg tribenuron + 111 g/kg metsulforon
Formulering Brusetablet
Emballage 10 tabletter
Dosering 2,4 tabletter/ha
Resistensklasse HRAC: B
Registreringsnummer 3-156

Anvendelse

Harmony® Plus må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden græsudlæg.

Virkemåde

Harmony® Plus optages hurtigt og transporteres til planternes celler. På følsomt ukrudt stoppes dannelsen af livsvigtige aminosyrer, så væksten standser efter få timer, planterne ophører med at optage vand og næring. Synlige symptomer kommer først senere efter 1-3 uger. Først ses gulfarvning af hjerteskudet/vækstpunktet, derefter bliver ukrudtsplanterne slappe og visner væk. Nedvisningen går stærkest under tørre, varme forhold. Harmony® Plus har bedst virkning ved temperaturer på > 10–12°C. 

FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

Produktinformation
pdf Etiket 
pdf Sikkerhedsdatablad 

Teknisk service

Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik