Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Produkter Ukrudtsmidler Lexus®

Lexus®


Økonomisk ukrudtsbekæmpelse i vintersæd

Lexus® forstærker effekten på besværlige arter i ukrudtsbehandling i vintersæd om efteråret

Produktegenskaber

  • Forstærker effekten af ukrudtbekæmpelse i vintersæd om efteråret

  • Særlig god effekt på agerrævehale, kornblomst, storkenæb, kamille og spildraps

  • Økonomisk ukrudtsbekæmpelse i vintersæd

  • God effekt på vindaks

  • Letopløseligt granulat

  • Særdeles blandbart med andre produkter

  • Har både blad- og jordeffekt

 

Lexus® produktinformation
Aktivstof 500 g/kg flupyrsulfuron-methyl-Na
Formulering Vanddispergerbart granulat (WG)
Emballage 100 g
Dosering 20 g/ha
Resistensklasse HRAC: B
Registreringsnummer 3-163

Anvendelse

Lexus® må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale.

Virkemåde

Lexus® optages primært via bladene. Herefter bliver midlet transporteret ud mod blad- og skudspidserne, hvorefter produktionen af tre vigtige aminosyrer ophører. Dette skyldes, at et bestemt enzym (acetolactace-synthasen (ALS)) blokeres.

  

FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

Produktinformation
pdf Etiket 
pdf Sikkerhedsdatablad 
pdf Produktblad
pdf Mindre anvendelse i hundegræs til frøproduktion
pdf Mindre anvendelse i vinterspelt

Teknisk service

Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik