Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Produkter Ukrudtsmidler Novitron® DAM TEC TM

Novitron® DAM TEC TM


Bekæmper ukrudt i kartofler og bælgplanter

Novitron® DAM TEC TM er en original to-komponent formulering til bekæmpelse af ukrudt i kartofler og bælgplant

Produktegenskaber

  • Nyudviklet dual active matrix (DAM TM)-teknologi

  • Indeholder to optimalt formulerede aktivstoffer i en matrice

  • Meget høj effekt imod tokimbladet ukrudt

  • God effekt imod vanskeligt bekæmpeligt ukrudt i kartofler så som sort natteskygge og pileurt-arter

  • Letopløselig granulat-formulering

  • Både kontakt og systemisk virkning

  • God blandingspartner til glyphosat-produkter før fremspiring af afgrøde

Novitron® DAM Tec produktinformation

Aktivstof 500 g/kg aclonifen + 30 g/kg clomazon
Formulering Vanddispergerbart granulat (WG)
Emballage 5 kg
Dosering 2,4 kg/ha
Resistensklasse HRAC: F3 + F4
Registreringsnummer 421-7

Anvendelse

Novitron® DAM TEC TM må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i kartofler, bønner og ærter og ikke senere end før fremspiring.

Virkemåde

Aclonifen tilhører gruppen diphenylether-herbicider der inhiberer carotenoid-biosyntesen. Clomazon tilhører gruppen isoxazolidon-herbicider, der inhiberer DOXP synthase. Dannelsen af klorofyl og andre pigmenter i planten inhiberes, på denne måde blokeres for fotosyntesen i følsomme planter. Ukrudtsplanterne dør i spiringsfasen eller umiddelbart efter fremspiringen. Denne gruppe af herbicider betegnes som afblegnings-ukrudtsmidler. 

FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

Produktinformation
pdf Etiket
pdf Sikkerhedsdatablad 

 

Teknisk service

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies.Read more about these cookies.

Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik