Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Produkter Ukrudtsmidler Safari®

Safari®


OBS!

Safari® ændrer navn til Safari® 50 WG

Produktet udgår ikke af markedet.

Produktet Safari® skifter navn til Safari® 50 WG. Produkter med etiketten Safari® kan lovligt opbevares og anvendes frem til 1. december 2019. Det er kun navnet, der ændres. Produktet ændres ikke, produktet er det samme som altid. 

Læs mere om nye produktnavne her: OBS! Nye produktnavne

 

 

Bekæmpelse af besværlige ukrudtsarter i roer

Safari® er et ukrudtsmiddel til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i bederoer.

Produktegenskaber

  • Bekæmper besværlige ukrudtsarter i roer

  • Forstærker effekten i det samlet program mod raps i roer

  • Forstærker effekten på hundepersille

  • Letopløselige granulat

  • Blandbart med relevante ukrudtsmidler til roer

  • Økonomisk ukrudtsbekæmpelse til roer

  • Har både blad- og jordeffekt
Safari® produktinformation
Aktivstof 500 g/kg triflusulfuron-methyl
Formulering Vanddispergerbart granulat (WG)
Emballage 120 g
Dosering 15 g/ha
Resistensklasse HRAC: B
Registreringsnummer 3-153

Anvendelse

Safari® må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, rødbeder, cikorie og julesalat.

Virkemåde

Safari® optages primært via bladene. Herefter bliver midlet transporteret ud mod blad- og skudspidserne, hvorefter produktionen af tre vigtige aminosyrer ophører. Dette skyldes, at et bestemt enzym (acetolactace-synthasen (ALS)) blokeres. 

FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

Produktinformation
pdf Etiket 
pdf Sikkerhedsdatablad 
pdf Produktblad

Teknisk service

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies.Read more about these cookies.

Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik