Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Teknisk service Aktuelle spørgsmål/FAQ Kan I mon hjælpe i vores interne diskussion om brugen af Glyfonova® Plus?

Aktuelle spørgsmål/FAQ


 

Kan I mon hjælpe i vores interne diskussion om brugen af Glyfonova® Plus?
Vi har en meget stor gårdsplads med ral – og ukrudt. Da vi ofte har besøg af fasaner og småfugle som går og pikker i gruset er jeg lidt betænkelig ved at bruge midlet.
Min mand mener at når der står at midlet er nedbrudt så snart det er i kontakt med fugtig jord, så må det være uskadeligt for fuglene!! Jeg er nu ikke så sikker...
Hvad er jeres mening.
På forhånd tak

Svar fra Cheminova A/S:

 

Jeg må give din mand næsten ret. Aktivstoffet i Glyfonova® Plus hedder glyphosat, og straks efter udsprøjtning binder det sig meget kraftigt til ler partiklerne i jorden. Herefter bliver det nedbrudt ret hurtigt afhængig af fugtigheds- og temperaturforhold.

 

For at få et bekæmpelsesmiddel godkendt i Danmark, skal man lave rigtigt mange forskellige forsøg, hvis formål er at bevise, at produktet er uskadeligt i mange tænkelige (og utænkelige) situationer. Nogle af disse studier går blandt andet ud på at bevise, at hvis dyr (fugle) indtager en given mængde af det pågældende produkt, i deres føde. Hvor meget føde med det pågældende produkt, kan dyrene så indtage, uden at det truer deres sundhed. Man skal også bevis, at produktet ikke ophobes i fødekæderne, så de store rovdyr og rovfugle ikke modtager for meget produkt igennem de små insekter der spises op igennem fødekæden.

 

Heldigvis er glyphosat et af de mindst giftige produkter der findes på det danske marked. Et stof akutte giftighed måles i den såkaldte LD-50 værdi, som siger noget om, hvor mange g aktivstof, man kan indtage, før 50 % af en population bliver slået ihjel. LD-50 værdien for glyphosat er 5000 mg/kg legemsvægt. LD-50 værdien for almindeligt bordsalt er 3000 mg/kg legemsvægt. LD-50 værdien for stryknin er 16 mg/kg legemsvægt. Som det ses er glyphosat ekstremt lidt giftigt overfor mennesker.

 

Grunden til, at det er så lidt giftigt overfor mennesker, og fugle for den sags skyld, er, at glyphosat virker ved at hæmme et af de enzymer, der er nødvendige, for at planter kan syntetisere de aromatiske aminosyrer fenylalanin, tyrosin og tryptofan. Dyr mangler dette enzym og kan ikke syntetisere de nævnte aminosyrer selv; derfor er glyphosat ikke giftigt for dem. Når denne syntesevej blokeres, dør planten, bl.a. fordi den ikke kan producere de proteiner, den har behov for, og heller ikke kan danne lignin, som er en vigtig bestanddel af planters cellevæg. Glyphosat transporteres let rundt i planten og dræber derfor også effektivt planter, der ellers er svære at bekæmpe, fordi de som fx skvalderkål spreder sig vha. lange rodudløbere.

 

Som et kuriosum kan jeg nævne, at Cheminova har udviklet formuleringer af glyphosat, som er så lidt giftige, at de må bruges i drikkevandsreservoirer, vandkanaler osv. til at holde uønsket vegetation nede. Jeg skal dog også påpege, at disse formuleringer ikke er registrerede i Danmark.

 

I kan altså roligt fortsætte med at anvende Glyfonova® Plus i jeres gårdsplads, det vil ikke påvirke andet end det uønskede ukrudt.Andre spørgsmål

 


Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik