Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Teknisk service Aktuelle spørgsmål/FAQ Virker Glyfonova® 450 Plus ikke til nedvisning af olieræddike?

Aktuelle spørgsmål/FAQ


 

Til Cheminova

Jeg har i år anvendt jeres produkt Glyfonova® 450 Plus til nedvisning af min olieræddikeefterafgrøde. Inden jeg gik over til Glyfonova® 450 Plus brugte jeg den sidste rest Roundup Max, som jeg havde stående. Jeg doserede mængden af aktivstof ens, men erfarede, at Glyfonova® 450 Plus virkede meget langsommere end Roundup Max. Virker Glyfonova® 450 Plus ikke til nedvisning af olieræddike?

Svar fra Cheminova A/S:

 

Glyfonova® 450 Plus kan selvfølgelig nedvisne olieræddike.

 

Aktivstoffet i såvel Roundup Max som Glyfonova® 450 Plus er glyphosat. Der er bare tale om to forskellige formuleringer af glyphosat. Roundup Max er en granulatformulering med 680 g/kg aktivstof. Roundup Max er formuleret med gammel glyphosatteknologi, lidt i stil med den måde man formulerede den gamle klassiske Roundup på. Denne formulering er bl.a. kendetegnet ved at have en ret hurtig visuel effekt.

 

Glyfonova® 450 Plus er derimod en mere moderne formulering af glyphosat. Kendetegnende for Plus-formuleringerne er, at de bl.a. skummer mindre, er uden for fareklassifikation (de orange ikoner på etiketten), er mere viskøse og ikke har afstandskrav til vandmiljø. Til gengæld vil brugeren opleve en lidt langsommere visuel effekt i marken.

 

Det er ikke tilfældigt, at Cheminova A/S har valgt at fokusere på Glyfonova® 450 Plus på det danske marked. Dels har produktet de ovenfor nævnte fordele for brugeren, dels vil den lidt langsommere visuelle effekt, sikre en bedre indtrængning i rodukrudtets lagringsorganer (kvikudløbere, tidselrødder, grå bynkerødder). Ikke mindst når vi snakker tokimbladet rodukrudt, er denne transport helt ud i rødderne vigtig. Så hvis man synes Glyfonova® 450 Plus arbejder for langsomt visuelt, skal man glæde sig over, at det arbejder hele vejen ud i rodspidsen.

 

Cheminova A/S har andre formuleringer af glyphosat, som er designede, så de virker lynhurtigt visuelt.  Det kan være meget nyttigt i områder af verden, hvor monsunregn er en daglig udfordring, her skal man være sikker på hurtigt optagelse og virkning af produktet. Disse formuleringer er ikke velegnede til det danske rodukrudtsmarked, da formuleringen vil slå de produkttransporterende planteceller ihjel før produktet er kommet tilstrækkeligt langt ud i rødderne. Derfor markedsføres disse meget hurtigtvirkende produkter ikke i Danmark.

 

Når man sprøjter med Glyfonova® 450 Plus er det vigtigt, at der er en passende mængde (min. 3 fuldtudviklede blade) plantemasse at sprøjte på. I en før høst situation skal man hellere sprøjte 20 dage før høst, end 10 dage før høst, så produktet får tid til at nå helt ned i specielt tidslernes rødder.

 

Cheminova A/S arbejder i skrivende stund på, at udvikle et additiv til Glyfonova® 450 Plus, der kan sætte farten lidt op på produktet. Dette produkt er tiltænkt de landmænd, som har brug for en hurtigt nedvisning af afgrøden, det kunne være en nedvisning af en majsefterafgrøde om foråret, før opharvning til nyt majssåbed. Til gengæld vil landmanden så vælge, at gå på kompromis med langtidseffekten på sit rodukrudt.Andre spørgsmål

 


Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik