Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Teknisk service Nyheder Cheminova A/S registrerer ukrudtsmidlet Saracen® Delta

Cheminova A/S registrerer ukrudtsmidlet Saracen® Delta


pdf Hent pressemeddelelsen som pdf (76 KB)

 

Aktivstof og formulering

Saracen® Delta indeholder 50 g/l florasulam og 500 g/l diflufenican i en flydende suspensionskoncentrat (SC) formulering. Saracen® Delta er således et nyt kombinationsprodukt med fokus på at minimere resistensrisikoen.

 

Virkemåde(r)

Florasulam tilhører virkemådeklasse HRAC gruppe B.

Diflufenican tilhører virkemådeklasse HRAC gruppe F1.

Dermed vil kombinationen af de to aktivstoffer nedsætte risikoen for, at følsomme ukrudtsarter udvikler resistens imod Saracen® Delta.

 

Florasulam er et systemisk virkende bladherbicid. Aktivstoffet virker som en ALShæmmer, og er beslægtet med sulfonylurea-midlerne (SU-Midler). Florasulam medfører at planten ikke kan producere vigtige aminosyrer. Symptomerne ses først som en gulfarvning af de øverste meristemer på planten. Selv om Saracen® Delta er beslægtet med SU-midlerne, er Saracen® Delta ikke omfattet de restriktioner der følger med anvendelsen af SU-produkter.

 

Diflufenican er et såkaldt pyridincarboxamid og tilhører gruppen af nicotinalider, som virker ved at aktivstoffet inhiberer carotenoid syntesen i planterne. Carotenoiderne er celle pigmenter, som sørger for, at de enkelte celler er i stand til at adsorbere energien dannet ved fotosyntese. Uden carotenoider vil planten bleges og plantecellen vil dø. Blegningen af cellerne er mest tydelig i ungt cellevæv, og nytilvækst vil oftest blive helt hvidt. Diflufenican giver både bladeffekt og jordeffekt. Ved udsprøjtning danner diflufenican en film på jordoverfladen, hvorfra aktivstoffet optages ved fremspiring af nyt ukrudt. Diflufenican optages igennem bladene og kimstængler på spirende frø.

 

Saracen® Delta bekæmper bl.a. burresnerre, fuglegræs, valmue, kornblomst, kamiller, hyrdetaske, kiddike, agersennep, spildraps, snerle pileurt, fersken pileurt, haremad, sort natskygge, stedmoder, ærenpris, og rød tvetand.

 

Afgrøder og vækststadier

Saracen® Delta er godkendt i hvede, rug, byg og triticale samt i frøgræs. Saracen® Delta må anvendes med op til 0,075 l/ha frem til kornets stadie BBCH 29, og op til 0,100 l/ha på kornets stadie BBCH 30-32. Saracen® Delta må anvendes med op til 0,075 l/ha frem til græssets stadie BBCH 29, og op til 0,100 l/ha på græssets stadie BBCH 30-32.

 

Cheminova A/S vækststrategi

Med lanceringen af Saracen® Delta stadfæster Cheminova A/S endnu engang sin position som udbyder af et bredt sortiment af planteværnsmidler. Cheminova A/S vækststrategi er at skabe egne versioner af eksisterende aktivstoffer, når patentet er udløbet på disse. Denne forøgede konkurrence på markedet er med til at optimere økonomien i dansk landbrug.

 

Cheminova A/S på det danske marked

Cheminova A/S markedsfører i øjeblikket følgende planteværnsprodukter:

Rubric® (125 g/l epoxiconazol)

Reactor® 360 CS (360 g/l clomazon)

Saracen® (50 g/l florasulam)

Saracen® Delta (50 g/l florasulam + 500 g/l diflufenican)

Nuance® WG (750 g/kg tribenuron)

Accurate® 20 WG (200 g/kg metsulfuron)

Accurate® Delta (60 g/kg metsulfuron + 600 g/kg DFF)

Foxtrot® (69 g/l fenoxaprop)

Nexide® CS (60 g/l gamma-cyhalothrin)

Glyfonova® 450 Plus (450 g/l glyphosat, bio-formulering)

Glyfonova® Plus (360 g/l glyphosat, bio-formulering)

Glyfonova® Accelerator (450 g/l, glyphosat, accelerator-formulering)

Cuadro® 25 EC (250 g/l trinexapac)

Zignal® 500 SC (500 g/l Fluazinam)

NovaBalance® (waterconditioner)

 

På vores hjemmeside www.cheminova.dk findes flere oplysninger om vores produkter.

For yderlige oplysninger kontakt Michael Rose på tlf. 41 64 05 95.

 

Med venlig hilsen

Cheminova A/SProdukter

Afgrøder

 

Artikler

 

Tak for besøget på Borgerby
OBS! Nye produktnavne
Kulturplantens Dag 2018
Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik