Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Teknisk service Nyheder Nedsæt risikoen for dryssespild i rapsen med Aventrol®

Nedsæt risikoen for dryssespild i rapsen med Aventrol®


I takt med at stadig flere landmænd vælger skårlægning af vinterraps fra, stiger risikoen for dryssespild fra rapsen, ikke mindst i uens modnede og vindudsatte marker, eller hvis høsten trækker ud grundet vejrlig

Af Michael Petersen Rose, Technical Marketing Manager

Aventrol® har markeds højeste indhold af pinolen
Cheminova A/S begyndte allerede i høsten 2011 at arbejde med et produkt, som kan nedsætte risikoen for dryssespild i marken.

Produktet hedder Aventrol®, og er et derivat af naturlig fyrretræsharpiks. Det "aktive" stof i Aventrol® hedder pinolen. Aventrol® indeholder 96 % pinolen, og er således det produkt på det danske marked, som har det højeste indhold af pinolen.

Maksimalt høstudbytte med Aventrol®
Aventrol® beskytter mod tab af frø fra raps skulper i modningsfasen, i vinter- og vårraps afgrøder. Efter udsprøjtning dannes der en tynd fleksibel film på skulpernes og afgrødens overflade. Denne film vil forsegle de skulper der modner først (uden at frø falder på jorden pga. for tidlig modning), således de resterende skulper/frø kan modne fuldt ud. Resultatet er maksimal høstudbytte af de producerede frø. Aventrol® forhindrer også drysning af frø fra skulper under selve høsten.

Da Aventrol® er baseret på naturlige olier, forhindrer Aventrol® ikke de fysiologiske processer i skulperne i fyldnings-perioden. Aventrol® tillader maksimal fyldning af frøene med olie frem til høst.

Når rapsen modner af, vil midt lamellen i rapsskulpen blive mere og mere tør og pergamentagtig. Aventrol® smidiggør midt lamellen, og hjælper derfor skulpen med at holde sig lukket i længere tid op mod høst. Herved mindskes spildet fra skulpen.

Aventrol® danner en halvgennemtrængelig (semipermeable) film på planten og skulperne, hvilket tillader fordampning af fugt fra frøene (således vil frøene ikke "svede" i skulperne), men beskytter derimod skulperne mod direkte vandoptagelse fra omgivelserne. Herved vil man høste en mere tør vare, og vil kunne høste tidligere efter regn.

Sådan anvendes Aventrol®
Aventrol® kan i vinter- og vårraps anvendes på 2 forskellige tidspunkter:
4-5 uger før høst (skulper mørkegrønne): 1,2 l/ha
2-3 uger før høst (tidspunkt for glyphosat-nedvisning): 1,0 l/ha

Det anbefales at anvende Aventrol® i 250-300 l/ha vand. Ved brug af luftassisterede sprøjter anvendes 70-100 l/ha vand (højeste mængde vand anvendes i varmt vejr). For at opnå det bedste resultat er det vigtigt at tilstræbe fuld dækning af planterne/skulperne med sprøjtevæsken. Beskyttelsesperioden vil være 3 uger ved en dosering på 1,0 l/ha, hvorimod man kan opnå en beskyttelsesperiode af skulperne på op til 4-5 uger ved en dosering på 1,2 l/ha.

Der kræves en times dagslys efter behandlingen, for at få produktet til at polymere på planternes/skulpernes overflade.
En del af de landmænd der anvendte Aventrol® sidste år, har været meget tilfredse med resultatet. De har anvendt produktet strategisk afpasset efter deres høstkapacitet.

Forsøgsresultater med Aventrol®

I 2011 blev der gennemført 2 landsforsøg for at belyse effekten af Aventrol® i vinterraps. I det ene forsøg var der ikke signifikante negative merudbytter for at anvende produktet, og i det andet forsøg var signifikante positive bruttomerudbytter for at anvende produktet. Høsten 2011 var præget af ret rolige vejrforhold mht. blæst og nedbør omkring høsttidspunktet for raps. Dermed ville man heler ikke forvente de store udslag i den slags forsøg. Tilsvarende forsøg bliver udført i 2012.

Nedvisning af vinterraps med Glyfonova® 450 Plus

I uens udviklede og ukrudtsbefængte vinterrapsmarker er det en fordel, at nedvisne vinterrapsen før høst. Er høstkapaciteten presset, kan nedvisning af dele af vinterrapsarealet bidrage til at høsten kan gennemføres optimalt. Nedvisning med Glyfonova® 450 Plus kan ske 2-4 dage før normalt skårlægningstidspunkt, altså når størsteparten af skulperne i rapsen er gulgrønne og der er enkelte sorte frø nederst på planten.

Den behandlede afgrøde høstes direkte mellem 14 og 21 dage efter sprøjtning. Glyfonova® 450 Plus kan med fordel bruges, hvor kvik er til stede. Behandlingsfristen er 10 dage, og raps til udsæd må ikke behandles.

Vær opmærksom på, at dosis for nogle af midlerne skal sættes op i forhold til normal "kvik dosis" for at sikre god effekt på afgrøden og tokimbladet ukrudt.

Der anvendes ca. 1.000 g aktivt stof pr. ha svarende til 2,22 liter Glyfonova® 450 Plus. Hvor afgrøden stadig er meget grøn eller befængt med meget ukrudt kan dosis af Glyfonova® 450 Plus øges op til 3,2 l/ha. Normalt anbefales en vandmængde på 150 l/ha ved nedvisning af raps. I grønne eller ukrudtsbefængte afgrøder, hvor dosis af Glyfonova® 450 Plus øges, kan vandmængden samtidig øges til 200 liter pr. ha. Jo større mængde vand pr. ha jo bedre indtrængning af sprøjtevæsken er mulig, men samtidig er der også mere (hårdt) vand, som kan nedsætte effekten af Glyfonova® 450 Plus.

Hårdt vand kan afhjælpes med NovaBalance®

Langs Limfjorden, ned langs den jyske østkyst, i dele af Sønderjylland samt i den østlige del af Danmark er sprøjtevandet fra temmelig hårdt til særdeles hårdt. Hårdt vand virker antagonistisk på effekten af Glyfonova® 450 Plus, idet de Ca og Mg ioner, som går vandet hårdt elsker at binde sig til Glyfonova® 450 Plus, og derved nedsætte effekten af produktet. Ved at tilsætte op til 2 l/1000 l sprøjtevand af NovaBalance®, kan man optimere sin effekt af Glyfonova® 450 Plus.

Glyfonova® 450 PlusNovaBalance® og Aventrol® kan alle tre blandes i samme sprøjtetank.

Du er velkommen til at kontakte Michael Rose på mobil + 45 4164 0595 for flere oplysninger.

Glyfonova® og NovaBalance® er registrerede varemærker hos Cheminova A/S. 

Seneste nyt

 

Tak for besøget på Borgerby
OBS! Nye produktnavne
Kulturplantens Dag 2018

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies.Read more about these cookies.

Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik