LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Afgrøder

FMC leverer planteværnsprodukter af høj kvalitet og til alle afgrøder  

Vinterhvede
Vårhvede
Vinterbyg
Vårbyg
Havre
Triticale
Rug
Majs
Vinterraps

Vårraps

Roer
Kartofler
Ærter

 FMC leverer også produkter, der må bruges i væksthuse og juletræer.

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn