LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Frøgræs

FMC leverer økonomiske og effektive produkter indenfor ukrudtsbekæmpelse og vækstregulering til frøgræs. Produkterne beskytter og sikrer optimalt udbytte. FMC produkter til frøgræs er listet nedenfor.


Produkter til frøgræs

Almindelig rajgræs - Italiensk rajgræs - Rødsvingel - Strandsvingel - Timothe - Hundegræs - Engrapgræs - Stivbladet svingel - Rajsvingel

Ukrudtsmiddel Effektivt mod...
Glyfonova® 450 Plus Totalukrudtsmiddel
Harmony® SX® Skræppe, stor nælde, fuglegræs
   
Øvrige produkter Effektivt mod...
All Clear® Extra Effektiv rengøring af sprøjteudstyr
Cuadro® NT Undgå lejesæd, stærkere strå, kraftigere strå
NovaBalance® Undgå kationantagonisme, sænk pH i sprøjtevand

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn