LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Kartofler

FMC leverer økonomiske og effektive produkter indenfor svampe- og ukrudtsbekæmpelse til kartofler. Produkterne beskytter og sikrer optimalt udbytte. FMC produkter til kartofler er listet nedenfor.

Produkter til kartofler

Svampemiddel Effektivt mod...
Vendetta® Kartoffelbladplet, kartoffelskimmel
Zignal® 500 SC Kartoffelskimmel, knoldskimmel
   
Ukrudtsmiddel Effektivt mod...
Centium® 36 CS Fuglegræs, hyrdetaske, sort natskygge
Glyfonova® 450 Plus Totalukrudtsmiddel
Novitron® DAM Tec Sort natskygge, pileurt, korsblomstret ukrudt
   
Øvrige produkter Effektivt mod...
All Clear® Extra Effektiv rengøring af sprøjteudstyr
NovaBalance® Undgå kationantagonisme, sænk pH i sprøjtevand

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn