LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Kartofler

FMC leverer økonomiske og effektive produkter indenfor svampe- og ukrudtsbekæmpelse til kartofler. Produkterne beskytter og sikrer optimalt udbytte. FMC produkter til kartofler er listet nedenfor.

Produkter til kartofler

Svampemiddel Effektivt mod...
Vendetta® Kartoffelbladplet, kartoffelskimmel
Zignal® 500 SC Kartoffelskimmel, knoldskimmel
   
Ukrudtsmiddel Effektivt mod...
Centium® 36 CS Fuglegræs, hyrdetaske, sort natskygge
Novitron® DAM Tec Sort natskygge, pileurt, korsblomstret ukrudt
   
Øvrige produkter Effektivt mod...
All Clear® Extra Effektiv rengøring af sprøjteudstyr
NovaBalance® Undgå kationantagonisme, sænk pH i sprøjtevand

 

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.dk uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn