LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Korn

Vinterhvede
Vårhvede
Vinterbyg
Vårbyg
Havre
Triticale
Rug

Korn er den mest udbredte afgrøde i Danmark. De klimatisk betingelser i Danmark er ideelle for korndyrkning. De klimatiske betingelser i Danmark er også ideelle for svampesygdomme.

Septoria er en af de mest udbredte svampesygdomme i hvede i Danmark. Afhængig af fugtughedsforholdene i løbet af sæsonen genererer bekæmpelse af septoria omkring 5-10 hkg/ha i nettomerudbytte om året. DTR, også kaldet hvedens bladplet, er primært knyttet til pløjefri dyrkning, og kan i visse år udvikle sig ret kraftigt. 

Voldsomme angreb af rust kan være særdeles tabsvoldene. Hvis man dyrker en rustmodtagelig sort, skal man være meget opmærksom på at bekæmpe rust.

En effektiv kombination af aktivstoffer der bekæmper septoria, DTR og rust er derfor nødvendig i en moderne svampebekæmpelsesstrategi.

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.dk uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn