LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Du er her: FMC Agricultural Solutions / Afgrøder / Korn / Triticale

Triticale

FMC leverer økonomiske og effektive produkter indenfor svampe-, ukrudts- og skadedyrsbekæmpelse samt vækstregulering til triticale. Produkterne beskytter og sikrer optimalt udbytte af triticalen. FMC produkter til triticale er listet nedenfor.

Produkter til triticale

Svampemiddel Effektivt mod...
Azaka® Brunrust, gulrust, skoldplet
Riza® 200 EC Brunrust, gulrust, meldug
Rubric® Brunrust, gulrust, meldug
   
Ukrudtsmiddel Effektivt mod...
Ally® SX® Kamille, hanekro, fuglegræs
Express® Gold SX® Kamille, fuglegræs, hvidmelet gåsefod
Express® SX® Kamille, hanekro, fuglegræs
Foxtrot® Flyvehavre, Ager rævehale, Vindaks
Glyfonova® 450 Plus Totalukrudtsmiddel
Harmony® Plus SX® Pileurt, kamille, korsblomstret ukrudt
Harmony® SX® Pileurt, fuglegræs, hanekro
   
Skadedyrsmiddel Effektivt mod...
Nexide® CS Bladlus, kornbladbillens larve, 
   
Øvrige produkter Effektivt mod...
All Clear® Extra Effektiv rengøring af sprøjteudstyr
Cuadro® NT Undgå lejesæd, stærkere strå, kraftigere strå 
NovaBalance® Undgå kationantagonisme, sænk pH i sprøjtevand

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn