LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Du er her: FMC Agricultural Solutions / Afgrøder / Korn / Vårbyg

Vårbyg

FMC leverer økonomiske og effektive produkter indenfor svampe-, ukrudts- og skadedyrsbekæmpelse samt vækstregulering til vårbyg. Produkterne beskytter og sikrer optimalt udbytte af vårbyggen. FMC produkter til vårbyg er listet nedenfor.

Produkter til vårbyg

Svampemiddel Effektivt mod...
   
Ukrudtsmiddel Effektivt mod...
Ally® 20 SX® Kamille, hanekro, fuglegræs
Express® Gold 33 SX® Kamille, fuglegræs, hvidmelet gåsefod
Express® 50 SX® Kamille, hanekro, fuglegræs
Foxtrot® Flyvehavre, Ager rævehale, Vindaks
Harmony® Plus 50 SX® Pileurt, kamille, korsblomstret ukrudt
Harmony® 50 SX® Pileurt, fuglegræs, hanekro
   
Skadedyrsmiddel Effektivt mod...
   
Øvrige produkter Effektivt mod...
All Clear® Extra Effektiv rengøring af sprøjteudstyr
Cuadro® NT Undgå lejesæd, stærkere strå, kraftigere strå
NovaBalance® Undgå kationantagonisme, sænk pH i sprøjtevand

 

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.dk uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn