LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Øvrige afgrøder

FMC leverer økonomiske og effektive produkter indenfor ukrudtsbekæmpelse til

  • Ryps, sennep og vårraps
  • Hestebønner
  • Nedvisning af græs
  • Frugtplantager og skovbrug
  • Stødbehandling fældede træer
  • Udyrkede arealer

Produkterne beskytter og sikrer optimalt udbytte. FMC produkter til øvrige afgrøder er listet nedenfor.

 

Produkter til øvrige afgrøder

Ukrudtsmiddel Effektivt mod...
Glyfonova® 450 Plus Totalukrudtsmiddel
Harmony® 50 SX® Skræppe, stor nælde, fuglegræs
   
Øvrige produkter Effektivt mod...
All Clear® Extra Effektiv rengøring af sprøjteudstyr
NovaBalance® Undgå kationantagonisme, sænk pH i sprøjtevand
Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.dk uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn