LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Du er her: FMC Agricultural Solutions / Afgrøder / Raps / Vårraps

Vårraps

FMC leverer økonomiske og effektive produkter indenfor svampe-, ukrudts- og skadedyrsbekæmpelse til vårraps. Produkterne beskytter og sikrer optimalt udbytte af vårrapsen. FMC produkter til vårraps er listet nedenfor.

Produkter til vårraps

Svampemiddel Effektivt mod...
Azaka® Storknoldet knoldbægersvamp, alternaria
Riza® 200 EC Storknoldet knoldbægersvamp, skulpesvamp, gråskimmel
   
Ukrudtsmiddel Effektivt mod...
Glyfonova® 450 Plus Totalukrudtsmiddel
   
Skadedyrsmiddel Effektivt mod...
Avaunt®150 EC Glimmerbøsser
   
Øvrige produkter Effektivt mod...
All Clear® Extra Effektiv rengøring af sprøjteudstyr
NovaBalance® Undgå kationantagonisme, sænk pH i sprøjtevand

 

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.dk uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn