LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Du er her: FMC Agricultural Solutions / Afgrøder / Raps / Vinterraps

Vinterraps

FMC leverer økonomiske og effektive produkter indenfor svampe-, ukrudts- og skadedyrsbekæmpelse til vinterraps. Produkterne beskytter og sikrer optimalt udbytte af vinterrapsen. FMC produkter til vinterraps er listet nedenfor.

Produkter til vinterraps

Svampemiddel Effektivt mod...
Azaka® Storknoldet knoldbægersvamp, alternaria
Riza® 200 EC Storknoldet knoldbægersvamp, skulpesvamp, gråskimmel
   
Ukrudtsmiddel Effektivt mod...
Centium® 36 CS Enårig rapgræs, fuglegræs, hyrdetaske
Glyfonova® 450 Plus Totalukrudtsmiddel
Reactor® 360 CS Enårig rapgræs, fuglegræs, hyrdetaske
   
Produkt Effektivt mod...
Avaunt® Glimmerbøsser
Nexide® CS Rapsjordlopper, glimmerbøsser, skulpesnudebiller
   
Produkt Effektivt mod...
All Clear® Extra Effektiv rengøring af sprøjteudstyr
NovaBalance® Undgå kationantagonisme, sænk pH i sprøjtevand

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn