LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Om FMC

Moderne og effektiv plantebeskyttelse

Innovative løsninger til landbruget baseret på forskning, videnskab og uddannelse.FMC Agricultural Solutions Nordic/Baltic leverer innovative og omkostningseffektive kvalitetsprodukter til landbruget i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Estland, Letland og Litauen. 

FMC er en af verdens førende virksomheder inden for forskning og udvikling af plantebeskyttelse til landbruget. FMC har europæisk hovedsæde og udviklingscenter i Danmark og beskæftiger ca. 6.500 medarbejdere på verdensplan.

FMCs historie

FMC blev grundlagt af John Bean i 1883 med produktion af stempelsprøjter til skadedyrsbekæmpelse. I 2015 opkøbte FMC Cheminova A/S og i 2017 overtog FMC en stor del af DuPont Crop Protection. FMC har den forskningsbaserede tilgang til udvikling af plantebeskyttelsesmidler. FMC er i dag blandt de fem førende producenter af plantebeskyttelsesmidler.

Forskning og udvikling

European Innovation Center (EIC) er FMCs europæiske hovedkvarter og forskningscenter. EIC ligger i Hørsholm, Danmark, og er et centralt knudepunkt for forskning og udvikling. Centret er indrettet med laboratorier og væksthuse til udvikling og test af avancerede teknologier, der skal sikre bæredygtige løsninger, højere afgrødekvalitet, større udbytte og bedre beskyttelse af afgrøderne.

Teknologier

FMC fokuserer på udvikling af unikke og patenterede teknologier. Formuleringsteknologien SX® sikrer fuldstændig opløsning af et aktivstof samt hurtig optagelse af aktivstoffet i ukrudtet og lettere rengøring af sprøjtetanken. Mikrokapselteknologien er udviklet til maksimal beskyttelse af afgrøden (CS). DAMTEC TM-teknologien indeholder to optimalt formulerede aktivstoffer i ét produkt.

 

Biologiske produkter og plant health

Plant health kan oversættes til plantesundhed. Sunde planter opnås ved at holde skadevoldere væk fra planterne samt sikre at planterne er optimalt forsynede med næringsstoffer. FMC udvikler sammen med firmaet Chr. Hansen biologiske løsninger, der kan holde skadevoldere væk fra planter. Disse biologiske løsninger udvikles ud fra naturens egne bakteriestammer og giver bæredygtige løsninger til sikring af fremtidens fødevareforsyning.

På FMCs produktionsanlæg i Wales udvikles og produceres optimalt formulerede blandinger af mikro - og makronæringsstoffer, der sikrer planterne den bedst mulige næringsstofforsyning.

 

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.dk uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn