LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Boson

Bortilførsel til raps og roer

Boson er mikro- og makronæringsstoffer til raps og roer, der sikrer optimal næringsstofbalance.

Boson indeholder (g/l):

Bor (B) 73,0
Svovl (S) 148,0
Molybdæn (Mo) 2,0
Magnesium (Mg) 32,0
Kvælstof (N) 32,0
Mangan (Mn) 22,0
Zink (Zn) 2,0

  •  

PRODUKTINFORMATION  
Aktivstof  
Formulering  
Emballage 10 l
Dosering  
Resistensklasse  
Registreringsnummer  


Anvendelse

 

Virkemåde

Bor, svovl og mangan er et vigtige næringsstoffer ved rapsdyrkning. Ved tilførsel af Boson dækkes planternes behov og sikrer et højt udbytte.

Molybdæn spiller også en central rolle i olieproduktionen i rapsfrøet, og tilførsel af molybdæn forøger olieprocenten med 1-2%.

Aktuelle artikler

Øget udbytte - nyt værktøj til vinterraps

I jagten på at nå stadig større udbytte i vinterraps, justeres alle "maskinens håndtag" løbende. Men et større udbytte kræver indimellem brug af nyt værktøj, og måske kan bredspektrede bladgødskningsmidler kan udfylde denne plads?

 

 


FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn