LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Entire®

De 7 vigtigste næringsstoffer til korn

Entire® er formuleret som et suspensionsmiddel med høj koncentration af de 7 mest vigtige plantenæringsstoffer for kornproduktion.

Entire® indeholder (g/l):

Kvælstof (N) 80,0
Fosfor (P) 25,0 (57,0 P2O5)
Magnesium (Mg) 53,0 (88,0 MgO)
Svovl (S) 129,0 (322,0 SO3)
Kobber (Cu) 15,0
Mangan (Mn) 140,0
Zink (Zn) 79,0

  •  

PRODUKTINFORMATION  
Aktivstof  
Formulering  
Emballage 10 l
Dosering  
Resistensklasse  
Registreringsnummer  


Anvendelse

 

Virkemåde

Entire® en en multiprodukt, der garanterer komplet næringsstoftilførsel til alle planter. Produktet er letopløseligt, regnfast og blandbart med relevante plantebeskyttelsesmidler.

 


FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn