LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Hi-Phos

Undgå fosformangel i afgrøderne

Hi-Phos er hjælp til selvhjælp i planten, der sikrer synkroniseret tilførsel af fosfor. 

Hi-Phos indeholder (g/l):

Fosfor (P) 192,0 
Kalium (K) 62,0
Magnesium (Mg) 48,0

PRODUKTINFORMATION  
Aktivstof  
Formulering  
Emballage 10 l
Dosering  
Resistensklasse  
Registreringsnummer  


Anvendelse

Virkemåde

Hi-Phos kan anvendes i alle afgrøder og bruges særligt i vintersædsafgrøder til at starte væksten i det tidlige forår, hvor rødderne har svære vækstbetingelser i den kolde våde jord (kulde-induceret fosformangel).

Hvis jorden har et fosfortal (< 2) og/eller en pH-værdi udenfor intervallet pH 6-7, har planterne svært ved at komme i vækst om foråret. Planterne vil, med tilførsel af Hi-Phos, opnå en hurtigere start, der sikrer det potentielle udbytte.

 


FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.dk uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn