LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

MultipleTM Pro

Multiple™ Pro tilfører 4 vigtige mikronæringsstoffer

MultipleTM Pro er et multiprodukt, der tilfører afgrøden mangan, magnesium, kobber og zink. 


VINTERHVEDE - VÅRHVEDE - VINTERBYG - VÅRBYG - HAVRE - TRITICALE - RUG

Multiple Pro etiket


Multiple Pro sikkerhedsdatablad


pdf Produktblad Multiple Pro


 

MultipleTM Pro indeholder (g/l):

Magnesium (Mg): 75g/l
Kobber (Cu): 100 g/l
Mangan (Mn): 300 g/l
Zink (Zn): 60 g/l

I alt 535 g/l Multiple Pro

PRODUKTINFORMATION  
Formulering

Flydende, suspensionskoncentrat (SC) 

Emballage 10 l

Virkemåde

MultipleTM Pro er et multiprodukt, der tilfører afgrøden mangan, magnesium, kobber og zink. Produktet er formuleret som en SC formulering, som gør MultipleTM Pro letopløseligt, regnfast og blandbart med relevante plantebeskyttelsesmidler.

 


FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.dk uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn