LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

All Clear® Extra

Effektiv rengøring af sprøjteudstyr

All Clear® Extra er et effektivt rengøringsmiddel til sprøjter.
En grundig rengøring af sprøjten med All Clear® Extra sikrer, at sprøjteudstyret er fuldstændig rengjort for uønskede aktivstoffer. Dermed kan sprøjteudstyret anvendes til sprøjtearbejde i andre afgrøder.

Produktegenskaber

 • Sikker og grundig rengøring af sprøfteudstyr

 • Optimerer pH-værdien i vaskevandet

 • Øget opløselighed af oliefilm og SU-produkter

 • Indkapsler uønskede partikler og sikrer nem udskyldning

 • Minimal skumdannelse

 • Ikke korrogerende på sprøjteudstyret

 • Vaskevandet med All Clear® Extra er skånsomt overfor netop behandlet afgrøde.

PRODUKTINFORMATION  
Aktivstof Monoethanolamin 8%
Formulering  
Emballage 5 l
Dosering ved rengøring af sprøjter 0,5 l / rengøring
Dosering ved rengøring af dyser, filtre og sier 50 ml / 10 l vand
Registreringsnummer  


Anvendelse

Anbefaling til indvendig og udvendig rengøring af sprøjteudstyr.

Bemærk! Husk aktivér alle haner og ventiler. Hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses.

 1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske.
 2. Straks efter endt sprøjtning skylles sprøjten med ca 1/3 af det rene vand. Skyllevandet sprøjtes udover den afgrøde, der lige er behandlet.
 3. Fyld næsten 1/3 rent vand i tanken og tilsæt 0,5 liter All Clear® Extra. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Udsprøjt skylle/vaskevandet over den afgrøde der lige er behandlet.
 4. Skyl tanken grundigt med det sidste 1/3 rent vand og sprøjt skyllevandet udover den afgrøde, der lige er behandlet. Evt. åbnes bundproppen og tanken tømmes helt i marken.
 5. Udvendig rengøring af sprøjte og traktor kan ske i marken (der vælges et nyt sted hver gang og pas på afstand til dræn, åbent vand og brønde til drikkevand). Rengøringen kan også ske hjemme på en plads med opsamling af vaskevand enten i gyllebeholder eller separat beholder. En uvasket sprøjte skal opbevares under tag, eller i marken på det areal der lige er behandlet.
 6. Dyser, filtre og sier kan afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml All Clear® Extra pr. 10 liter vand.

Virkemåde

All Clear® Extra er udviklet, så det giver den bedste rengøring af sprøjteudstyret. Vaskevandet med All Clear® Extra kan sprøjtes udover den afgrøde, der lige er blevet behandlet. All Clear® Extra indeholder følgende stoffer:

Spredemiddel (sulfo): Nedsætter overfladespændingen, som derved gør det muligt for vaskevandet at trænge ind i de små lommer og sprækker, der findes rundt omkring i sprøjteudstyret. Haner, ventiler og pakninger påvirkes, så de er lettere at betjene efter en rengøring.

Monoethanolamin: Hæver pH i vaskevandet, hvorved opløseligheden af oliefilm og andre belægninger med sprøjtemidler øges. Den højere pH er desuden vigtig for at nedbryde og udvaske sulfonylureaprodukter.

Sequestranter: Indkapsler frigjorte aktivstoffer/partikler, så de ikke sætter sig andre steder, men skylles ud af sprøjten.

 


FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.dk uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn