LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Clipless® NT

Vækstregulering af græsarealer på golfbaner

Clipless® NT betyder "klip mindre" og anvendes til vækstregulering af græsarealer på golfbaner, sportspladser og andre rekreative arealer med offentlig adgang.

Produktegenskaber

  • Mindre højdevækst i græsset

  • Mindre mængde afklippet græs

  • Mere ensartet græs, tættere græs

  • Mindre klippetid

  • Besparelse af brændstof til klipning

  • Bedre plantetæthed i græsset

  • Nedsat rullemodstand for goldbolden

PRODUKTINFORMATION  
Aktivstof 120 g/l trinexapac-ethyl (11,0 % w/w)
Formulering Mikroemulsion (ME)
Emballage 5 l
Dosering 16 l/ha
Resistensklasse -
Registreringsnummer 11-63


Anvendelse

Clipless® NT er udviklet til og må kun bruges til vækstregulering af græsarealer på f.eks. golfbaner og idrætsanlæg.

Virkemåde

Clipless® NT virker ved at Trinexapac-ethyl optages i planten som en ester. I bladet omdannes trinexapac-ethyl til den frie trinexapac syre. Trinexapac syren påvirker plantens produktion af de såkaldte gibberiliner (plantehormoner). Gibberilinerne er de hormoner, der sørger for strækning af plantens celler. Ved at nedsætte produktionen af gibberiliner nedsætttes cellernes længdevækst, og planternes højdevækst reduceres.

 


FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement 

©2019 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn