LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Cuadro® NT

Fleksibel vækstregulering

Cuadro® NT har høj fleksibilitet, fordi produktet kan anvendes i hele afgrødens strækningsfase. Produktet må anvendes i korn- og frøgræsafgrøder.

Produktegenskaber

  • Vækstregulering ved aktiv vækst

  • Økonomisk vækstregulering

  • Sikrer et bredt sprøjtevindue

  • Reducerer lejesæd og øger kvaliteten

  • Bedre bestøvning

  • Lettere høst af korn og frøgræs

  • Mindre risiko for strånedknækning i byg.

     

PRODUKTINFORMATION  
Aktivstof 250 g/l trinexapac-ethyl
Formulering Emulsionskoncentrat (EC)
Emballage 5 l
Dosering 0,8 l/ha
Resistensklasse -
Registreringsnummer 11-45


Anvendelse

Cuadro® NT må kun anvendes til vækstregulering af korn og frøgræs.

Virkemåde

Cuadro® NT er et vækstreguleringsmiddel, der kan anvendes i alle kornarter, uanset om det er vårsæd eller vintersæd. Cuadro® NT kan også anvendes til vækstregulering af frøgræsafgrøder. Cuadro® NT modvirker lejesæd og sikrer en mere ensartet modning af afgrøden. Cuadro® NT optages gennem bladene, og transporteres systemisk til de voksende skud, hvor aktivstoffet hæmmer stråets strækningsvækst. Dette resulterer i kortere og stærkere strå. Cuadro® NT sikrer en mere ensartet bestøvning af frøgræsafgrøderne og en lettere høst.

 


FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn