LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

NovaBalance®

Balanceret sprøjtevand

NovaBalance® er et effektivt additiv, som regulerer sprøjtevæskens pH-værdi. Følsomme planteværnsprodukter nedbrydes ved høje pH-værdier. Ved at tilsætte NovaBalance® optimeres pH i sprøjtevæsken, så aktivstofferne beskyttes bedst muligt.

Produktegenskaber

  • Effektforstærkende middel til sprøjtevand

  • Regulerer og sikrer optimal pH værdi

  • Koncentreret. Kun 0,5 – 2,5 l per 1.000 l sprøjtevand

  • Afhjælper hårdt sprøjtevand

  • Beskytter aktivstofferne i sprøjtevæsken

  • Intelligent beskyttelse af glyphosatmolekylet

  • Forbedrer effekt af hormonmidler, pyrethroider og roeherbicider.

PRODUKTINFORMATION  
Aktivstof  
Formulering  
Emballage 5 l
Dosering Op til 2,5 l pr 100 l sprøjtevand
Registreringsnummer  


Anvendelse

Forsøg udført på Flakkebjerg i 2014 har vist, at effekten af MCPA kan forbedres markant ved tilsætning af NovaBalance®. NovaBalance® kan anvendes som additiv sammen med Kemifam® Power / Betanal® Power for at imødegå eventuelle udfældninger. NovaBalance® er den intelligente beskyttelse af glyphosatmolekylet i din sprøjtetank. Pyrethroider er følsomme overfor høj pH-værdi i sprøjtevæsken. NovoBalance® sikrer optimal og balanceret pH-værdi

Virkemåde

NovaBalance® er et additiv, der neutraliserer den uønskede effekt af hårdt vand. NovaBalance® er et chelaterende, kompleksbindende og pH-regulerende middel, der blødgør og forbedrer vandkvaliteten til sprøjtebrug i forbindelse med sprøjtning med glyphosat-produkter. 

Doseringer

Problem Dosis Tid
Udfældning af Kemifam/Herbasan/Betanal Power i forbindelse med ukrudtssprøjtning i roer. 2 L NovaBalance®/1000 l. sprøjtevand NovaBalance® skal tilsættes vandet FØR kemikalier fyldes på

Bemærkninger:

Udfældningsproblemerne er størst i områder med hårdt vand.

NovaBalance® neutraliserer uønsket pH-forøgelse, for eksempel som følge af brug af bor-holdige produkter. Visse planteværnsmidler som for eksempel Mavrik®2F er følsomme overfor højt pH i sprøjtevæsken.

Problem Dosis Tid
Basisk hydrolyse af planteværnsmidler, der er følsomme overfor højt pH. Visse pyrethroider nedbrydes hurtigere i højt pH. 2 L NovaBalance®/1000 l. sprøjtevand NovaBalance® skal tilsættes vandet FØR kemikalier fyldes på

Bemærkninger:

Ved tilsætning af borholdige produkter hæves pH i sprøjtevandet til et niveau, der kan være kritisk for følsomme planteværnsmidler.

Kemifam® Power / Betanal® Power er registrerede varemærker hos Bayer Crop Sciences, Mavrik® 2F er registret varemærke hos Adama.

Aktuelle artikler

Syre hæver effekt af visse sprøjtemidler

Nogle sprøjtemidlers effekt påvirkes af sprøjtevandets pH eller hårdhed, og bør tilsættes surhedsregulerende midler.

NovaBalance® – balance i sprøjtevandets kvalitet

I England knytter man ordet "waterconditioner" til NovaBalance®. Men at finde en dækkende dansk oversættelse er ikke muligt...

 

 


FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.dk uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn