LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Brug af personlige værnemidler

Korrekt brug af personlige værnemidler

Råd og vejledning om anvendelse af personlige værnemidler findes på produktets sikkerhedsdatablad.

 Find alle sikkerhedsdatablade her


Arbejdstilsynets hjemmeside om værnemidler findes også vejledning og informationsmateriale om anvendelse af værnemidler, og det er muligt at downloade oversigten "Særlige udbringningsmetoder–vejledning".

Download:

pdf Vejledning om personlige værnemidler BAR jord til bord (582.1 KB)

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn