LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Produkter under udfasning

Etiketter til produkter under udfasning

I en periode efter registreringsophør kan det være relevant at kunne downloade etiketter og sikkerhedsdatablade.

Et produkt udgår, når registreringen ikke længere kan opretholdes. Det medfører normalt et salgsforbud af produktet. Miljøstyrelsen giver ofte landbruget ret til at anvende det udgåede produkt i en tidsbegrænset periode efter salgsforbuddet.

Det er brugerens ansvar at kontrollere, at det udgåede produkt anvendes i hht. Miljøstyrelsens krav og restriktioner om tilbagetrækning af produktet

Status over planteværnsprodukter registrering og anvendelse

Planteværnsprodukter med anvendelsesforbud

 

FMC produkter med angivelse af dato for sidste anvendelse

Riza®

Må anvendes indtil 1.marts 2021

Under udfasning

Etiket

Sikkerhedsdatablad

 

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.dk uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn