LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Avaunt® 150 EC

Vær opmærksom på! Forhandlere af Avaunt® 150 EC må sælge produktet på det danske marked frem til 19. juni 2022.

EU-kommissionen har netop meddelt følgende deadlines for handel og forbrug af produktet Avaunt® 150 EC:
 
FMC mister registreringen af produktet den 19. marts 2022. Fra denne dato må FMC ikke længere sælge produktet på det danske marked.  

Forhandlere, af produktet på det danske marked, må sælge til deres kunder frem til 19. juni 2022.

Forbrugere, af produktet, må bruge og opbevare produktet indtil 19. september 2022.

 

Effektiv bekæmpelse af glimmerbøsser

NY VIDEO - Marts 2020

Avaunt® 150 EC mod glimmerbøsser i vinterraps

Technical Sales Manager, Michael Petersen Rose, går i marken og fortæller om bekæmpelse af glimmerbøsser i vinterraps.

Avaunt® 150 EC repræsenterer en ny generation af insektmidler med en unik virkemåde til bekæmpelse af glimmerbøsser. Avaunt® er godkendt til mindre anvendelse i bekæmpelsen af stankelbenslarver i efteråret.

Se video med information om glimmerbøsser

Produktegenskaber

  • Mulighed for tidlig behandling allerede fra stadie 30

  • Glimmerbøssernes skadelige aktivitet ophører hurtigt efter kontakt med behandlede plantedele

  • Langtidseffekt som beskytter rapsen i de mest sårbare udviklingsstadier, hvor knopperne er små

  • Regnfast allerede en time efter behandling

  • Effekten er uafhængig af temperatur

  • Stabilt overfor UV-lys og temperatur

  • Bekæmper alle glimmerbøsser inklusiv de resistente

PRODUKTINFORMATION  
Aktivstof 150 g/l indoxacarb
Formulering Emulsionskoncentrat (EC)
Emballage 1 l og 3 l
Dosering 0,17 l/ha
Resistensklasse IRAC: 22A
Registreringsnummer 3-179


Anvendelse

Avaunt® må kun anvendes til bekæmpelse af glimmerbøsser i vinterraps, vårraps og rybs.

Virkemåde

Avaunt® er et kontaktmiddel, hvor det aktive stof indoxacarb binder sig i planternes vokslag. Det er derfor yderst vigtigt, at der sørges for en god dækning af de plantedele, hvor skadeinsekterne befinder sig. Avaunt® indeholder aktivstoffet indoxacarb, der hører til virkemådegruppen: oxadiazin, som virker ved at blokere natrium kanalerne i insekternes central nervesystem. Glimmerbøsser, der har optaget Avaunt®, holder op med at æde og får ukoordinerede bevægelser i løbet at få timer. De lammes, falder til jorden og dør indenfor 1-2 døgn. Avaunt® optages i glimmerbøsserne især ved indtagelse, og i mindre grad gennem kontakt med midlet. Langtidsvirkning: opnås kun på plantedele, der er dækket af sprøjtevæsken. Virkningen er afhængig af doseringens størrelse, samt sprøjtevæskens dækning på afgrøden, men er normalt på ca. 14 dage.

 

 


FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.dk uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn