LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Avaunt® 150 EC

OBS!
Avaunt® ændrer navn til Avaunt® 150 EC

Produktet udgår ikke af markedet.

Produktet Avaunt® skifter navn til Avaunt® 150 EC.Produkter med etiketten Avaunt® kan lovligt opbevares og anvendes frem til 1. december 2019. Det er kun navnet, der ændres. Produktet ændres ikke, produktet er det samme som altid. 

Læs mere om nye produktnavne her: OBS! Nye produktnavne 

Effektiv bekæmpelse af glimmerbøsser

Avaunt® repræsenterer en ny generation af insektmidler med en unik virkemåde til bekæmpelse af glimmerbøsser. Avaunt® er godkendt til mindre anvendelse i bekæmpelsen af stankelbenslarver i efteråret.

Produktegenskaber

  • Mulighed for tidlig behandling allerede fra stadie 30

  • Glimmerbøssernes skadelige aktivitet ophører hurtigt efter kontakt med behandlede plantedele

  • Langtidseffekt som beskytter rapsen i de mest sårbare udviklingsstadier, hvor knopperne er små

  • Regnfast allerede en time efter behandling

  • Effekten er uafhængig af temperatur

  • Stabilt overfor UV-lys og temperatur

  • Bekæmper alle glimmerbøsser inklusiv de resistente

PRODUKTINFORMATION  
Aktivstof 150 g/l indoxacarb
Formulering Emulsionskoncentrat (EC)
Emballage 1 l og 3 l
Dosering 0,17 l/ha
Resistensklasse IRAC: 22A
Registreringsnummer 3-179


Anvendelse

Avaunt® må kun anvendes til bekæmpelse af glimmerbøsser i vinterraps, vårraps og rybs.

Virkemåde

Avaunt® er et kontaktmiddel, hvor det aktive stof indoxacarb binder sig i planternes vokslag. Det er derfor yderst vigtigt, at der sørges for en god dækning af de plantedele, hvor skadeinsekterne befinder sig. Avaunt® indeholder aktivstoffet indoxacarb, der hører til virkemådegruppen: oxadiazin, som virker ved at blokere natrium kanalerne i insekternes central nervesystem. Glimmerbøsser, der har optaget Avaunt®, holder op med at æde og får ukoordinerede bevægelser i løbet at få timer. De lammes, falder til jorden og dør indenfor 1-2 døgn. Avaunt® optages i glimmerbøsserne især ved indtagelse, og i mindre grad gennem kontakt med midlet. Langtidsvirkning: opnås kun på plantedele, der er dækket af sprøjtevæsken. Virkningen er afhængig af doseringens størrelse, samt sprøjtevæskens dækning på afgrøden, men er normalt på ca. 14 dage.

 

 


FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn