LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Nexide® CS

Unik formulering af skadedyrsmiddel

Nexide® CS er det eneste skadedyrsmiddel på markedet, der er formuleret i mikrokapsler.

Produktegenskaber

PRODUKTINFORMATION  
Aktivstof 60 g/l gamma-cyhalothrin
Formulering Mikrokapselsuspension (CS)
Emballage 1 l
Dosering 60 ml/ha
Resistensklasse IRAC: 3A
Registreringsnummer 11-40


Anvendelse

 

Virkemåde

Nexide® CS indeholder kun en aktiv isomer og er et produkt, der sætter nye standarder i klassen af pyrethroider. Nexide® belaster ikke miljøet med inaktive isomerer.

Mikrokapselformuleringen beskytter aktivstoffet imod uønsket påvirkning fra nedbør og sollys. Afgrøder opnår bedre og længerevarende beskyttelse. Den enestående formulering gør Nexide® CS produktet nemt blandbart.  

 

 


FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement 

©2019 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn