LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Skadedyrsmidler

Skadedyrsmidler baseret på forskning

FMC producerer forskningsbaserede og unikke midler til bekæmpelse af skadedyr.

Avaunt® 150 EC er et unikt og resistensbrydende skadedyrsmiddel til bekæmpelse af glimmerbøsser i vinterraps.

Steward® 30 WG sikrer målrettet bekæmpelse af sommerfuglelarver i kernefrugt og grønt.

Warrant® 70 WG bekæmper forskellige bladlustyper i væksthuse.

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn